Zaak Jonckheere - Eternit gaat niet in beroep - 20/06/2017

Ons Belgische bedrijf Eternit zal geen beroep instellen bij het Hof van Cassatie in de zaak van Mevrouw Vannoorbeeck, echtgenote van voormalig Eternitmedewerker Pierre Jonckheere, waarin het Hof van Beroep te Brussel op 28 maart 2017 uitspraak heeft gedaan.

Eternit is van oordeel dat er argumenten zijn om een beroep in te stellen bij het Hof van Cassatie. Maar gezien het beginsel van een billijke vergoeding – zoals neergelegd in de uitspraak van het Hof van Beroep in Brussel – in overeenstemming is met zijn eigen beleid, besliste het bedrijf om niet in beroep te gaan.