Bouwmaterialengroep Etex tevreden over eerste obligatie-uitgifte - 06/09/2012

PersberichtDe Belgische bouwmaterialengroep Etex sluit vandaag vervroegd de inschrijvingsperiode van haar obligatie af. Etex wenste met haar obligatie een bedrag van maximum 400 miljoen euro op te halen. Dit bedrag werd al na de eerste dag overschreden, zodat Etex besliste het bod vervroegd af te sluiten.

BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank ontvingen sinds de start van de intekenperiode deze morgen inschrijvingen voor meer dan 400 miljoen euro. Daarom besliste Etex al op de eerste dag het bod vervroegd af te sluiten..

“Wij zijn tevreden over deze obligatie-uitgifte”, aldus Fons Peeters, CEO van Etex. “Dat we op één dag meer dan 400 miljoen euro konden ophalen, getuigt van het vertrouwen van de investeerders in Etex. Etex is een groep met vele troeven en dit heeft vele spaarders aangetrokken.”

De netto-opbrengst van de obligatie zal gebruikt worden voor de terugbetaling van een overbruggingskrediet aangegaan bij de overname van de gipsplatenafdeling van Lafarge.

De obligaties, met een looptijd van 4 jaar en 6 maanden en met een vervaldatum op 31 maart 2017, bieden een jaarlijkse coupon van 5 % en zullen op 27 september 2012 uitgegeven worden. Op basis van een uitgifteprijs van 101 % bedraagt het bruto actuarieel rendement 4,755 % op jaarbasis.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het prospectus van 3 september 2012, goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Dat prospectus is nog steeds beschikbaar bij de betrokken financiële instellingen en op de website. 

Over Etex

Etex is een Belgische groep gespecialiseerd in de productie en verkoop van bouwmaterialen. De groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips, dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie en keramische vloer- en wandtegels. In België heeft Etex naast haar hoofdzetel, drie productievestigingen en twee R&D-centra.
Met meer dan 17.000 medewerkers die werken in 121 productievestigingen verspreid over 44 landen, en een omzet van meer dan 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame bouwmaterialen en oplossingen. 

Meer informatie

Regine Van Tomme
Corporate Communications Director
Tel. + 32 2 778 12 11 or +32 2 778 12 84

Belangrijke informatie

De kenmerken van het aanbod die hierboven zijn weergegeven vormen slechts een samenvatting van de voorwaarden van de obligaties. Vooraleer investeerders een investeringsbeslissing maken en een verrichting met betrekking tot de obligaties aangaan, moeten zij zich er van vergewissen dat zij een correct begrip hebben van de verrichting en een onafhankelijke beoordeling kunnen maken van het passend karakter van de transactie in het licht van hun doelstellingen. Investeerders moeten er zich van vergewissen dat zij voldoende informatie beschikbaar hebben met betrekking tot de emittent en de obligaties vooraleer een investering te maken in de obligaties. Investeerders moeten bij hun investeringsbeslissing de informatie vervat in het prospectus, met inbegrip van de risicofactoren zoals 
beschreven op pagina 24 en volgende, overweging nemen en niet enkel deze aankondiging. De investeerders mogen de garantie van de Obligaties niet als doorslaggevend element in overweging nemen bij hun investeringsbeslissing.

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van 
registratieverplichtingen). Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.In de Europese Economische Ruimte (behalve België en Luxemburg) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd). Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België of Luxemburg, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.