Gemeenschapsprojecten

Door de handen in elkaar te slaan met internationale ngo's als Selavip en hun lokale partners helpt Etex woningen, opvang en klassen te bouwen voor gezinnen en gemeenschappen in nood. Ontmoet de mensen achter de projecten en ontdek hun unieke verhaal.
Reference image

 

visie

We doen er zowel formeel als informeel alles aan om onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving om te zetten in concrete acties. We moedigen al onze bedrijven en medewerkers sterk aan om een dialoog op gang te brengen die leidt tot een win-winsituatie voor het bedrijf én de gemeenschap.

We scherpen ons veiligheidsbeleid voortdurend aan door onze doelstellingen bij te sturen en nieuwe maatregelen te nemen. Eén ambitie verandert nooit: onze doelstelling om onze ongevallenstatistiek op nul te krijgen. We zijn op de goede weg, maar we moeten onze inspanningen voortzetten.

Jaar na jaar daalde ons wereldwijde ongevallenaantal en onze ongevallenfrequentie. In 2018 was 73% van de Etex-bedrijven ongevalvrij.

Projecten