Resultaten en jaarverslag 2020

Resultaten en jaarverslag 2020

Hoogtepunten:

 • Daling van de omzet op vergelijkbare basis met 3,1%, voornamelijk als gevolg van de impact van de COVID-19-pandemie
 • Aanzienlijke stijging van de REBITDA op vergelijkbare basis met 10,9%, vooral dankzij de verbeterde marges en de beheersing van de overheadkosten
 • Aanzienlijke stijging van de recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) tot 215 miljoen EUR (+ 15,1%), opnieuw een recordprestatie
 • Hoogste vrije kasstroom vóór dividenden, overnames en desinvesteringen ooit: 313 miljoen EUR
 • Laagste netto financiële schuld ooit: 15 miljoen EUR
 • Dividend over de winst van 2020: 0,70 EUR per aandeel voorgesteld door de Raad van bestuur
 • Vooruitzichten voor 2021: positieve orderportefeuille in de eerste helft van het jaar, onzekerheid in de tweede helft. Verwachte impact van de COVID-gerelateerde volatiliteit op de omzet dit jaar en volgend jaar
 • Digitaal jaarverslag 2020 beschikbaar op https://www.etexgroup.com/annualreport2020

Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex: “2020 was een jaar van crisismanagement en veerkracht, maar ook een jaar van zorgzaamheid waarin we de uitvoering van onze strategie hebben versneld. Bij alles wat we in dit ongekende jaar hebben ondernomen, was de veiligheid en het welzijn van onze mensen onze eerste prioriteit. Dat is nog steeds zo. Etex schakelde snel over naar crisismodus: er werd een speciaal crisismanagementteam opgericht, er werden ambitieuze kostenbeheersingsmaatregelen genomen en de communicatie met onze mensen werd geïntensiveerd. We hebben de lokale besluitvorming versterkt, zodat onze managers op het terrein de juiste stappen konden zetten en onze mensen meer vertrouwen kregen. Wat de productie betreft, hebben we snel fabrieken voor een aantal weken gesloten en zeer strenge veiligheidsregels vastgesteld. Globaal genomen hebben we ons doel nooit uit het oog verloren: ‘Inspiring ways of living’ is ondanks talrijke obstakels onze tastbare bijdrage aan de wereld gebleven.

Ik ben er dan ook trots op te kunnen melden dat Etex de storm heeft doorstaan. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt wat onze strategische roadmap betreft, met name door desinvestering van de laatste activa van onze divisie Residential Roofing en door een aantal belangrijke overnames in onze activiteiten gipslaten, passieve brandbeveiliging en modulaire en offsitebouw. Op financieel vlak heeft de COVID-19-pandemie uiteraard haar tol geëist en een impact gehad op de omzet van al onze divisies, behalve Residential Roofing. Toch heeft Etex het uitstekend gedaan op het gebied van winstgevendheid: de REBITDA steeg met 10,9% op vergelijkbare basis. Bovendien is onze recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) met 15,1 % gestegen en is de onderneming bijna schuldenvrij.

Onze omzet zal dit en volgend jaar waarschijnlijk onder druk komen te staan, maar onze prestatiecultuur is er nog steeds en we willen ons met nog meer gretigheid focussen op duurzaamheid en onze klanten. De overnames die we in 2020 hebben gedaan, zullen onze toekomstige groei in markten met een groot potentieel stimuleren. In 2021 zullen we blijven zoeken naar nieuwe opportuniteiten, aangezien we ons momenteel in een uitstekende positie bevinden om aanzienlijke investeringen te doen.

Tot slot zal Jean-Louis de Cartier de Marchienne op onze Algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2021 het einde bereiken van het maximum aantal termijnen als Voorzitter van de Raad van bestuur. Op de eerste vergadering van de Raad van bestuur na de Algemene vergadering zal worden voorgesteld om Johan Van Biesbroeck te benoemen als nieuwe Voorzitter. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om Jean-Louis te bedanken voor zijn ondernemersgeest, zijn toewijding en zijn steun aan het uitvoerend management. Sinds 2006 heeft hij Etex door moeilijke tijden geloodst, zoals de financiële crisis van 2008 en de huidige COVID-19-pandemie, en heeft hij tal van strategische verwezenlijkingen in goede banen geleid, zoals de overname van Lafarge in 2011, de verkoop van onze keramiekactiviteiten in 2016 of onze recente uitstap uit onze Residential Roofing-activiteiten. Bovendien heeft onze onderneming onder zijn leiding haar bestuur verbeterd. De Raad van bestuur en de medewerkers van Etex zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn essentiële rol in de successen van de onderneming.”

Jaarverslag 2020: onze medewerkers vertellen het verhaal

In het jaarverslag dat in het teken stond van onze prestaties en verwezenlijkingen in 2020 hebben we vier inspirerende verhalen belicht:

 • In het kader van onze digitale roadmap heeft het regionale team dat zich focust op de toeleveringsketen en de klantenservice in Latijns-Amerika een omnichannel-klantenserviceplatform uitgerold dat als basis zal dienen voor het leveren van uitzonderlijke klantervaringen wereldwijd.
 • Om te voldoen aan de behoeften van onze klanten in markten waar we geen productievestiging hebben, doet de divisie Exteriors een beroep op compacte organisaties verspreid over de hele wereld. Onze collega's in deze kantoren delen de beproevingen en triomfen van het werken zonder grotere vezelcement-faciliteiten in de buurt.
 • Aangezien veiligheidsnormen en -standaarden in de bouw een steeds belangrijkere rol spelen bij nieuwbouw, helpt het Etex-team in India de markt voor brandwerende deuren proactief vorm te geven via een innovatiegericht partnerschap met Narsi, een van India’s toonaangevende fabrikanten van bouwoplossingen.
 • Het in houtskeletbouwtechnologie gespecialiseerde Tecverde en staalbedrijf Brasil ao Cubo werkten samen aan een ambitieus project: de bouw en uitbreiding van een aantal ziekenhuizen in Brazilië om de druk van de pandemie te verlichten.

Als aanvulling op het jaarverslag kunnen lezers een video bekijken waarin onze CEO Paul Van Oyen een “coronaveilig” gesprek aangaat met zes medewerkers die uitleggen hoe Etex zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor mensen, de veiligheid, de prestaties, de strategie, lichtgewichtconstructies ... en de wereld.

Bekijk de video en/of download het volledige jaarverslagOpmerkelijke winstgevendheid en laagste nettoschuld ooit ondanks druk op de omzet

Bijdrage aan de REBITDA-evolutie van 2019 tot 2020 (in miljoen EUR)
Resultaten en jaarverslag 2020

In 2020 daalde de omzet van Etex met 3,1% op vergelijkbare basis (zelfde wisselkoersen en consolidatiekring) tot 2,616 miljard EUR. Die daling is kleiner dan de krimp van de wereldeconomie in 2020. De omzetdaling is te wijten aan de strenge lockdownmaatregelen die in verschillende regio's werden genomen, vooral in het tweede kwartaal, waardoor de marktvraag terugliep en verscheidene fabrieken tijdelijk werden gesloten. Ondanks forse investeringen in merken, verbeterde serviceniveaus en een inhaal in de omzet na de lockdown, lieten al onze divisies een omzetdaling optekenen, behalve Residential Roofing. De verandering in de consolidatiekring had een negatieve impact van 4,2% en is voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van onze Residential Roofing-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Portugal in 2019 en in Zuid-Afrika medio 2020. Die impact werd gedeeltelijk gecompenseerd door de overname van FSi Limited, een bedrijf dat zich toelegt op passieve brandbeveiliging, in het Verenigd Koninkrijk in 2020. De resterende negatieve impact van 3,7% op de omzet is te wijten aan ongunstige wisselkoerseffecten, voornamelijk als gevolg van de zwakkere Argentijnse peso, de Chileense peso, de Braziliaanse real en de Nigeriaanse naira. Inclusief het effect van de wijziging van de consolidatiekring, de wisselkoersen en hyperinflatie, daalde de omzet met 11,0%.

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) steeg met 10,9% op vergelijkbare basis tot 484 miljoen EUR. Deze uitstekende prestatie in ongekende omstandigheden is vooral te danken aan de verbeterde marges en de beheersing van de overheadkosten. De marges stegen dankzij het beheer van de productmix en kostenbesparingen bij externe aankopen en in onze eigen productieprocessen. De overheadkosten werden vanaf het begin van de COVID-19-pandemie streng onder controle gehouden: ze daalden met 5,9% op vergelijkbare basis, terwijl de omzet terugliep met 3,1% op vergelijkbare basis. Hierdoor steeg de REBITDA-marge van 16,4% in 2019 tot 18,5% in 2020, het hoogste niveau ooit, ondanks de negatieve impact van de gewijzigde consolidatiekring (6,1%), de ongunstige wisselkoerseffecten en de impact van hyperinflatie (4,6%) ten opzichte van 2019.

De netto recurrente winst (aandeel van de Groep) van Etex steeg in 2020 met 15,1% tot 215 miljoen EUR, opnieuw een recordprestatie. De niet-recurrente elementen hebben betrekking op herstructureringsinitiatieven en daaruit voortvloeiende waardeverminderingen (voornamelijk in verband met de sluiting van onze gipsplaat-papierfabriek in Frankrijk) en op belangrijke winsten op de verkoop van niet-operationele activa en activiteiten. De nettowinst van de onderneming steeg in 2020 met 11,4% op jaarbasis tot 201 miljoen EUR.

De netto financiële schuld van Etex daalde met 316 miljoen EUR, van 331 miljoen EUR eind december 2019 tot 15 miljoen EUR eind december 2020. Deze daling weerspiegelt de sterke vrije-kasstroomgeneratie, met een vrije kasstroom vóór dividenden, overnames en desinvesteringen van 313 miljoen EUR (versus 152 miljoen EUR in 2019), en in mindere mate de opbrengsten uit desinvesteringen na aftrek van overnames. De nettoschuld in 2020 omvat het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma (non-recourse factoring), dat aan het eind van het jaar 159 miljoen EUR bedroeg (tegenover 154 miljoen EUR eind 2019). Zonder dat programma zou de netto financiële schuld 174 miljoen EUR bedragen (tegenover 485 miljoen EUR eind 2019). De netto financiële schuld/REBITDA-ratio verbeterde van 0,5x in 2019 tot -0,2x in 2020. Zonder het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma zou deze ratio verbeteren van 1,0x tot 0,4x op jaarbasis.

Op de Algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2021 zal de Raad van bestuur van Etex voorstellen om, boven op de verwachte verhoging met 10%, het dividend over de winst van 2020 uitzonderlijk met nog eens 10% te verhogen, tot 0,70 EUR per aandeel (+20,7% in totaal).Omzet per divisie

Bijdrage aan de omzetevolutie van 2019 tot 2020 (in miljoen EUR)
Resultaten en jaarverslag 2020

De divisie Building Performance zag haar omzet met 3,4% op vergelijkbare basis dalen tot 1.639 miljoen EUR als gevolg van de COVID-19-pandemie die bijna alle regio's trof. De omzet daalde sterk vanaf medio maart, vooral in Zuidwest-Europa, Latijns-Amerika en het VK, en werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door sterke prestaties in Oost-Europa. Het retailsegment ondervond weinig gevolgen van de pandemie met een toename van de doe-het-zelf- en renovatieactiviteiten, terwijl het projectsegment in sommige regio’s zwaar getroffen werd. Building Performance is erin geslaagd zijn prestaties tijdens de pandemie te verbeteren. Dat was te danken aan de opleving van de omzet in de tweede helft van het jaar, met een inhaalbeweging van de volumes die in het tweede kwartaal zwaar werden getroffen, en aan kostenbesparingen (onder meer bij de aankoop). Beide factoren maakten de impact van de COVID-19-pandemie gedeeltelijk goed. De innovatieratio van Building Performance bereikte in 2020 hetzelfde niveau als in 2019. Wereldwijd werden bijna 30 producten gelanceerd, waaronder innovatieve en exclusieve technologieën zoals Defentex.

De omzet van onze divisie Exteriors (569 miljoen EUR) werd beïnvloed door een omzetdaling met 4 miljoen EUR op vergelijkbare basis (-0,7%) die voornamelijk toe te schrijven was aan Nederland (stopzetting van de subsidies en de Nederlandse stikstofcrisis), Ierland, Noord-Europa en Peru (golfplaten). In het residentiële segment hebben alle Europese markten zich in de tweede helft van het jaar goed hersteld, dankzij een sterke activiteit op het gebied van woningreparatie, -onderhoud en -verbetering. De divisie Exteriors hield goed stand dankzij de segmenten gevelbeplating en leien, die in 2020 een globale omzetstijging kenden, onder impuls van een sterke renovatiemarkt. Het architectuursegment werd getroffen door een gebrek aan nieuwe projecten, wat rechtstreeks verband hield met de COVID-19-crisis, en de vezelcementactiviteiten werden net als in 2019 beïnvloed door hun blootstelling aan langdurige trends in de landbouwsector.impacted by their exposure to trends in the agricultural sector.

Als we de in 2019 verkochte activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Portugal buiten beschouwing laten, steeg de omzet van Residential Roofing in 2020 met 4,9% op vergelijkbare basis tot 253 miljoen EUR. Dit is vooral te danken aan de betere prestaties van Creaton in Duitsland en Polen. De totale volumes bleven gelijk, maar de verbeterde productmix had een positief effect op de omzet.

Industry zag zijn omzet op vergelijkbare basis met 18,9% dalen tot 144 miljoen EUR. De divisie werd in bijna alle regio's zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie, al was de impact minder groot in Duitsland en Oostenrijk. Over het geheel genomen hadden alle segmenten te lijden. Er word een langzaam herstel verwacht voor de segmenten olie & gas en transport, terwijl andere segmenten al enig herstel lieten zien in de tweede helft van vorig jaar.

De omzet van New Ways daalde met 8,9% tot 10 miljoen EUR, vooral door het effect van de pandemie op de Britse markt. Onze niet-geconsolideerde deelnemingen in verschillende gemeenschappelijke ondernemingen zijn niet opgenomen in de omzet van New Ways.