Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 2021

Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 2021

De gewone algemene aandeelhoudersvergadering van Etex zal worden gehouden op woensdag 26 mei 2021 om 15:00 uur Belgische tijd op de zetel van de Vennootschap, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem of op een andere plaats vermeld op die plaats op dat ogenblik.

In het licht van de COVID-19-pandemie zal de Vennootschap enkel fysieke toegang kunnen verlenen tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering aan aandeelhouders, gevolmachtigden en andere personen voor zover publiek is toegestaan door de bevoegde autoriteiten op het moment van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering voor wat betreft de regio van de plaats van de algemene vergadering.

Het is dus mogelijk dat deelname in persoon aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering niet mogelijk is en daarom worden de aandeelhouders vriendelijk verzocht om te stemmen bij volmacht aan de voorzitter van de Vennootschap en maximaal gebruik te maken van de mogelijkheid voor aandeelhouders om vanop afstand deel te nemen aan de uitzending van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Alle relevante informatie, samen met de documenten die betrekking hebben op de vergadering, is beschikbaar op de Etex-website op https://www.etexgroup.com/nl-be/of-living/Investeerdersrelaties/

• uitnodiging;
• volmachtformulier;
• documenten met betrekking tot de statutaire jaarrekening 2020;
• documenten met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening 2020.

De zetel van Etex NV is gevestigd in Zaventem en is gelegen in het Nederlandstalige gebied. Daarom zijn de Nederlandstalige versies van die documenten de enige officiële versies.