Etex: Jaarresultaten en Jaarverslag 2018

Hoogtepunten:

  • Sterke omzetgroei van 4,1% op vergelijkbare basis
  • Daling van de REBITDA op vergelijkbare basis beperkt tot 2,8% ondanks eenmalige productieproblemen en stijgende productiekosten
  • Forse toename van de recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) tot 166 miljoen EUR (+18,1%), de beste prestatie van Etex in vijf jaar
  • Laagste netto financiële schuld van de voorbije vijf jaar
  • Jaarverslag 2018 beschikbaar op etex2018.com

Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex:: "In 2018 boekte Etex een stevige omzetgroei van 4% op vergelijkbare basis. We kregen te kampen met eenmalige productieproblemen (vooral bij Etex Roofing) en stijgende productiekosten (meer bepaald door stijgende energieprijzen) maar zijn erin geslaagd de impact ervan te beperken, wat de daling van onze REBITDA op vergelijkbare basis met 2,8% verklaart. Het management richtte zijn initiatieven bijzonder op het beheersen van de vaste kosten. Daarnaast werd aan het einde van het jaar ook beslist om ingrijpende herstructureringsmaatregelen te treffen. Dankzij de forse verlaging van onze netto financiële kosten en belastingen klom de recurrente nettowinst van Etex naar een recordniveau in vergelijking met de laatste vijf jaar. Daarnaast bleven we focussen op onze klantgerichtheid en sterke naamsbekendheid van onze merken. Het succes van Etex in 2018 is te danken aan de inspanningen van onze mensen die de doelgerichte groei versterken. Dankzij die ontwikkelingen zijn we nog beter gewapend om de uitdagingen van de bouwsector aan te gaan door 'inspiring ways of living'. Voor 2019 verwachten we een verdere omzetgroei, een opleving van de REBITDA, een nog altijd sterke vrije kasstroom en een matige stijging van onze recurrente nettowinst na de sterke prestatie in 2018."

Jaarverslag 2018: gebouwd op Etex teamwerk

Bekijk hier de vier Etex teamwerk video’s en/of download het verslag

Forse toename van de omzet, REBITDA lijdt onder productieproblemen en hogere productiekosten

In 2018 liet Etex een omzet van 2,897 miljard EUR optekenen. Dat is een groei van 4,1% op vergelijkbare basis (rekening houdend met dezelfde wisselkoersen en bij vergelijkbare consolidatiekring). Inclusief het effect van wisselkoersen, de hyperinflatie in Argentinië en de verandering in consolidatiekring, is de omzet met 3,7% gestegen. Die sterke resultaten zijn vooral te danken aan de divisie Etex Building Performance, gedragen door de forse toename van de verkoop van gipsplaten in nagenoeg alle landen. Ook Etex Façade en Etex Industry boekten een omzetgroei, terwijl de omzet van Etex Roofing in vergelijking met vorig jaar ietwat is gedaald. De verandering in consolidatiekring had een positief effect op de omzet (+2,8%) en is voornamelijk toe te schrijven aan de overname van de Spaanse producent van gipsproducten Pladur eind 2017; maar dat werd meer dan tenietgedaan door ongunstige wisselkoersen (-3,2%), vooral door de zwakkere Argentijnse peso en Britse pond.

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) bedroeg 405 miljoen EUR. Dat is een daling van 2,8% op vergelijkbare basis ten opzichte van 2017, en van 3,6% wanneer rekening wordt gehouden met het effect van wisselkoersen, de hyperinflatie in Argentinië en de verandering in consolidatiekring, en dat ondanks de omzetgroei. Die terugval is vooral te wijten aan een reeks eenmalige productieproblemen (vooral bij Etex Roofing) en aan de hogere productiekosten (toename van de energieprijzen en moeilijkheid om vervoerders te vinden in West-Europa), die niet in dezelfde mate werden doorgerekend in hogere verkoopprijzen. Aan het einde van het jaar besliste het management om ingrijpende herstructureringsmaatregelen te nemen. De REBITDA-marge bedroeg 14,0%, tegenover 15,0% in 2017.

Dankzij de forse verlaging van onze netto financiële kosten en belastingen steeg de recurrente nettowinst van Etex (aandeel van de groep) met 18,1% naar 166 miljoen EUR, het beste resultaat in vijf jaar. De niet-recurrente elementen betreffen vooral de herstructureringskosten. Etex boekte in 2018 een nettowinst van 145 miljoen EUR. Dat is 5,6% minder dan vorig jaar.

Eind december 2018 is de netto financiële schuld van Etex gedaald tot 584 miljoen euro, het laagste peil in vijf jaar. Eind 2017 bedroeg ze nog 633 miljoen EUR. De gestegen cashgeneratie in vergelijking met vorig jaar is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verbetering van het werkkapitaal, de verkoop van niet-operationele activa, de vermindering van de financiële kosten en de lagere inkomstenbelastingen. In de nettoschuld is rekening gehouden met het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma (non-recourse factoring) dat in 2015 werd ingevoerd en eind 2018 neerkwam op 159 miljoen EUR (tegenover 167 miljoen EUR eind 2017). Zonder dat programma zou de netto financiële schuld 743 miljoen EUR bedragen (tegenover 800 miljoen EUR eind 2017). De netto financiële schuld/REBITDA-ratio van Etex daalde van 1,5x in 2017 naar 1,4x in 2018. Zonder het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma zou deze ratio dalen van 1,9x naar 1,8x in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Op de aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2019 zal een dividend van 0,58 EUR per aandeel worden voorgesteld.

Omzet per divisie

Bijdrage aan de omzetevolutie van 2017 tot 2018 (in miljoen EUR)

Etex Building Performance boekte een omzetgroei van 6,9% op vergelijkbare basis, waardoor de omzet 1,650 miljoen EUR bedroeg. Dat is voornamelijk te danken aan de sterke prestaties van de gipsplaatactiviteiten in bijna alle landen, en dan vooral in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Centraal- en Oost-Europa. In Europa was Duitsland het enige land dat een moeilijker jaar achter de rug heeft, door de lastige marktomstandigheden en de scherpe concurrentie, waardoor de marges onder druk stonden. In Latijns-Amerika deed de divisie het bijzonder goed, vooral dankzij de prestatie in Brazilië, in de context van betere marktomstandigheden en hoge inflatie. De omzet in Peru (hoge vergelijkingscijfers in vezelcement, aangezien er in 2017 veel modulaire woonprojecten waren) en in Colombia (scherpe concurrentie) was lager dan vorig jaar. De omzet in de andere regio's was uiteenlopend. Afrika deed het goed, ondanks de nog altijd moeilijke marktomstandigheden, maar de verkoop in het Midden-Oosten daalde fors doordat er geen grote projecten waren. De Spaanse gipsexpert Pladur, overgenomen eind 2017, werd volledig geïntegreerd in 2018.

De omzet van Etex Roofing bleef op vergelijkbare basis stabiel (-0,5%) ten opzichte van vorig jaar en komt op 814 miljoen EUR uit. De goede resultaten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland (golfplaten voor de landbouwsector) en Spanje werden tenietgedaan door de impact op de toeleveringsketen van de sluiting van onze golfplatenfabriek in Duitsland, de tanende landbouwmarkt in Frankrijk en Nigeria en de hoge vergelijkingscijfers in Peru.

De omzet van onze divisie Etex Façade is op vergelijkbare basis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 2,2% gestegen naar 263 miljoen EUR, voornamelijk dankzij goede resultaten in het Verenigd Koninkrijk, Zuid- en Oost-Europa, de VS, Australië, Argentinië en Chili, en ondanks een lagere omzet in de rest van Europa, China en Colombia.

Etex Industry ten slotte boekte een omzetgroei van 4,6% op vergelijkbare basis, waardoor de omzet 170 miljoen EUR bedroeg. De divisie deed het bijzonder goed in de segmenten brandbeveiliging en zware industrie, wat de zwakkere resultaten in het energiesegment goedmaakte.

Belangrijke ontwikkelingen

In 2018 zetten we onze inspanningen voort om ons beter af te stemmen en te focussen op onze opdracht als internationaal bedrijf met een duidelijk doel: inspiring ways of living. Om dat doel te bereiken hebben we in 2016 een duidelijk programma uitgestippeld dat rond drie pijlers draait: betrokken medewerkers, operationele uitmuntendheid en rendabele groei.

Om aan te tonen dat we veel belang hechten aan dat programma, werkten we zes strategische initiatieven uit: onze sterke positie in gipsplaten veiligstellen, onze positie in vezelcement zo veel mogelijk uitbreiden, het unieke potentieel van onze brandbeveiligingsoplossingen ten volle benutten, onze positie in dakbedekking verder vergroten, digitale oplossingen uitbouwen in belangrijke delen van onze waardeketen en investeren in nieuwe bouwmethodes. Die strategische initiatieven werden in 2018 omgezet in belangrijke beslissingen.

Etex houdt zich klaar om koploper te blijven in woontrends en een inspiratiebron te zijn voor nieuwe manieren van wonen, met name via onze expertise in lichtgewicht bouwactiviteiten. We zijn er sterk van overtuigd dat lichtgewichtbouw de oplossing is voor grote uitdagingen in de bouwsector, inclusief de woningschaarste, de inefficiëntie in constructies, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de snelle verstedelijking. Een mooi voorbeeld van onze expertise in lichtgewichtbouw is onze E2E gemeenschappelijke onderneming met Arauco in Chili. Via dat project willen we de toekomstige woningbouw in Zuid-Amerika en daarbuiten een nieuwe gestalte geven. Dankzij onze inspanningen is E2E nu al goed op weg om een succes te worden en in 2019 uit te breiden.

We stellen vast dat er een grote consolidatiefase aan de gang is in de Europese woningbouwsector. Dat blijkt uit de fusies en overnames van de laatste jaren. Als toonaangevende speler wil Etex een actieve rol spelen in die consolidatie. Daarom moeten we blijk geven van een structurele flexibiliteit. Zo beslisten we vorig jaar om twee van onze vier divisies te hertekenen: Etex Roofing en Etex Façade. Sinds 1 januari 2019 hebben we onze klei-, beton- en onderdelenactiviteiten rond dakbedekking voor woningbouw in Europa en Zuid-Afrika samengebracht in een nieuw opgerichte divisie, Etex Residential Roofing. Daarnaast werden de vezelcementactiviteiten van Etex Façade en Etex Roofing gegroepeerd in de nieuwe divisie Etex Exteriors. Daardoor zullen we onze positie in vezelcement maximaal kunnen uitbreiden en onze positie in dakbedekking kunnen ontwikkelen, in overeenstemming met twee van onze zes strategische initiatieven. We zijn ervan overtuigd dat deze twee divisies ervoor zullen zorgen dat elk onderdeel van de activiteiten van Etex over een evenwichtige en toekomstgerichte waaier aan oplossingen zal beschikken om het hoofd te bieden aan de veranderende markt.

Betrokken werknemers werd als tweede niet-financiële “key performance indicator” gekozen – na veiligheid. Bijgevolg werd in 2018 onze eerste wereldwijde enquête rond de betrokkenheid van de werknemers georganiseerd, 'Me & Etex'. We zijn blij met de vele antwoorden die we van collega's over de hele wereld hebben ontvangen: 69% nam deel aan de enquête. Dat cijfer overtreft de benchmark voor de sector. De resultaten en conclusies uit de enquête zullen worden omgezet in acties die we in 2019 zullen doorvoeren om de betrokkenheid van onze werknemers verder te versterken.

Tenslotte hebben we in 2018 ook ons managementteam versterkt en verwelkomden we twee nieuwe leden in het Executive Committee van Etex. In april ging Per-Olof Algotsson bij ons aan de slag als nieuw hoofd van Etex Building Performance, en Joëlle Boxus werd als Chief Human Resources Officer aangesteld in november. We zijn er zeker van dat we met deze groep van getalenteerde managers die elkaar aanvullen en volledig op elkaar zijn afgestemd, onze strategische doelstellingen zullen bereiken.

Vooruitzichten voor 2019

Voor 2019 verwachten we een verdere omzetgroei, een opleving van de REBITDA – vooral dankzij de forse verlaging van de kosten in 2018 –, een nog altijd sterke vrije kasstroom en een matige stijging van onze recurrente nettowinst na de sterke prestatie in 2018. In Europa zal de bouwmarkt waarschijnlijk geleidelijk verder aantrekken, met name in Frankrijk, de Benelux en Centraal-Europa. In het Verenigd Koninkrijk zal de groei vermoedelijk aanhouden, behoudens de onverwachte nasleep van een 'harde' Brexit – waarvoor maatregelen zijn genomen. In de rest van de wereld zou de groei moeten aanhouden, al is er enige onzekerheid betreffende Chili, Nigeria en Argentinië.

Wijzigingen in de raad van bestuur

Op 23 mei 2018 liepen de mandaten van Walter Emsens en Regnier Haegelsteen af. Pascal Emsens en Johan Van Biesbroeck traden diezelfde dag toe tot de Raad van bestuur.

Kerncijfers van 2018

In miljoen euro 2017 2018 % var % var (vergelijkbare basis)
Omzet 2,794 2,897 3.7% 4.1%
Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) 420 405 -3.6% -2.8%
% of omzet 15.0% 14.0%
Genormaliseerd bedrijfsresultaat (REBIT) 266 245 -7.7% -3.8%
% of omzet 9.5% 8.5%
Eenmalige opbrengsten en kosten 3 -25
Operationele kasstroom (EBITDA) 432 391 -9.6%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 269 221 -17.8%
% of omzet 9.6% 7.6%
Winst van het boekjaar 153 145 -5.6%
Aandeel van de groep 148 140 -5.2%
Minderheidsbelangen 5 4
Netto recurrente winst (Aandeel van de Groep) 141 166 18.1%
Werkkapitaal 261 271
Netto financiële schuld 633 584
Investeringen 148 192

De geconsolideerde jaarrekening voor 2018 werd goedgekeurd door de Raad van bestuur op 3 april 2019 en zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

De commissaris heeft bij de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Het jaarverslag 2018 van Etex zal vanaf 4 april 2019 beschikbaar zijn op de website www.etex2018.com.