Halfjaarresultaten 2021

Halfjaarresultaten 2021

Hoogtepunten

 • Aanzienlijke omzetgroei van 26,8% op vergelijkbare basis tegenover vorig jaar¹ en van 11,0% tegenover H1 2019, voornamelijk als gevolg van de zeer dynamische markten
 • REBITDA-stijging van 60,3% op vergelijkbare basis tegenover vorig jaar¹ en van 39,0% tegenover H1 2019, als gevolg van de omzetstijging, verbeterde marges en de impact van structurele besparingen
 • Aanzienlijke stijging van de recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) tot 155 miljoen EUR (+ 106,8%)
 • Sterke vrije kasstroom vóór dividenden, overnames en desinvesteringen van 116 miljoen EUR (versus 50 miljoen EUR in de eerste helft van 2020 en 34 miljoen EUR in de eerste helft van 2019) dankzij de REBITDA-stijging en ondanks een toename van het werkkapitaal ten opzichte van een laag niveau in juni 2020 als gevolg van de teruggang van de activiteiten (COVID-19)
 • Netto financiële schuld van 182 miljoen EUR (tegenover 310 miljoen EUR eind juni 2020)
 • Positieve vooruitzichten voor 2021, zowel qua omzet als qua winstgevendheid

Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex: *“Hoewel de huidige COVID-19-pandemie in de eerste helft van dit jaar nog steeds een zware impact had op zowel het leven van de mensen als de wereldeconomie, zijn de gevolgen voor Etex niet te vergelijken met wat we vorig jaar hebben gezien. De onderneming plukte de vruchten van een zeer dynamische markt (vooral de activiteiten voor woningreparatie en -verbetering) en van het feit dat onze activiteiten nauwelijks werden stilgelegd – in het tweede kwartaal van 2020 moesten onze fabrieken in verschillende landen wekenlang in lockdown gaan. Bovendien bleven de ambitieuze kostenbeheersingsmaatregelen die we vorig jaar snel invoerden in 2021 hun vruchten afwerpen. Over het geheel genomen, bleven we inzetten op de lokale besluitvorming, zodat onze leidinggevenden op het terrein de juiste stappen konden zetten en onze mensen meer vertrouwen kregen. Belangrijker nog is dat we ons doel ‘Inspiring ways of living’ zijn blijven uitdragen bij alle uitdagingen die op ons pad lagen. We bleven daarbij onophoudelijk inzetten op de veiligheid en het welzijn van onze mensen, wat altijd onze grootste prioriteit is en zal blijven.

Deze combinatie van factoren verklaart de uitstekende halfjaarresultaten van de onderneming. Onze omzet is op vergelijkbare basis met 27% gestegen, onze REBITDA steeg met 60% en onze recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) heeft het resultaat van vorig jaar meer dan verdubbeld. Door onze resultaten niet alleen op jaarbasis te rapporteren, maar ook te vergelijken met de eerste helft van 2019, kunnen lezers de prestaties analyseren in het licht van ons laatste ‘normale’ jaar.

Etex heeft vanuit strategisch oogpunt het voorbije jaar zijn bedrijfsportefeuille een nieuwe invulling gegeven en focust zich nu volledig op gipsplaten, vezelcementmaterialen, passieve brandbeveiliging en de versteviging van onze nieuwe inkomstenstroom in modulaire en offsitebouw. Aan het begin van het jaar voltooiden we de overname van een belangrijke speler op de Australische markt voor gipsplaten, en onze New Ways-divisie, die begin 2020 werd opgericht, rondde de overname van maar liefst drie Europese specialisten in offsitebouw af – een vierde overname werd begin augustus afgerond. We zullen onze resultaten in het kader van onze vierde strategische pijler ‘Duurzaamheid als kompas bij het zakendoen’ bekendmaken en onze ambities vastleggen in het allereerste duurzaamheidsrapport van Etex, dat in september dit jaar zal worden gepubliceerd.”*

Forse verbetering van de omzet en winstgevendheid

Bijdrage aan de REBITDA-evolutie van H1 2020 tot H1 2021 (in miljoen EUR)
Halfjaarresultaten 2021

Voor de eerste zes maanden van het jaar liet Etex een omzet van 1,448 miljard EUR optekenen. Dat is een stijging van 26,8% op vergelijkbare basis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar¹ en van 11,0% in vergelijking met de eerste helft van 2019. Die resultaten zijn te danken aan de zeer dynamische markten die een gunstige impact hadden op bijna alle landen en divisies (hoewel de divisie Industry nog steeds werd getroffen) en een positieve invloed van de productmix. De opleving ten opzichte van 2020 was bijzonder sterk tijdens het tweede kwartaal, waarin vorig jaar verschillende landen wekenlang in lockdown gingen, waardoor de marktvraag terugliep en verscheidene fabrieken tijdelijk werden gesloten. De verandering in de consolidatiekring had een negatieve impact van 4,6% en is voornamelijk toe te schrijven aan de afstoting van onze activiteiten in Residential Roofing (Creaton en Marley South Africa) in de eerste helft van 2020. Die impact werd gedeeltelijk gecompenseerd door de overname van FSi Limited, een bedrijf dat zich toelegt op passieve brandbeveiliging in het Verenigd Koninkrijk, in de tweede helft van 2020, en door de overname van een belangrijke speler op de markt voor gipsplaten in Australië (begin dit jaar afgerond). De resterende negatieve impact op de omzet is te wijten aan ongunstige wisselkoerseffecten, voornamelijk als gevolg van de zwakkere Nigeriaanse naira en Argentijnse peso. Inclusief het effect van de verandering in de consolidatiekring en van de wisselkoersen, is de omzet tegenover vorig jaar met 17,5% gestegen en 4,6% gedaald in vergelijking met de eerste helft van 2019.

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) bedroeg 308 miljoen EUR, op vergelijkbare basis¹ een stijging van 60,3% tegenover vorig jaar, en van 39,0% in vergelijking met de eerste helft van 2019. Deze prestatie is voornamelijk toe te schrijven aan de sterke omzetgroei en verbeterde marges, dankzij een gunstige productmix. De overheadkosten werden vanaf het begin van de COVID-19-pandemie streng onder controle gehouden. Hoewel de overheadkosten vorig jaar onder controle werden gehouden dankzij tijdelijke besparingen en steun van de overheid als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden, stegen ze in de eerste helft van 2021 door de normalisering van de pandemie in de meeste van onze operationele landen. Deze stijging werd echter ruimschoots gecompenseerd door structurele besparingsinitiatieven op lange termijn, die vooral naar voren komen in vergelijking met de eerste helft van 2019. Als het effect van de verandering in de consolidatiekring en van de wisselkoersen wordt meegeteld, net als de bijdrage van de activiteiten in Residential Roofing in H1 2020, steeg de REBITDA met 49,5% (21,0% in vergelijking met de eerste helft van 2019).

De REBITDA-marge steeg van 16,7% in H1 2020 tot 21,3%, het hoogste niveau ooit, ondanks de negatieve impact van de gewijzigde consolidatiekring en de ongunstige wisselkoerseffecten ten opzichte van de eerste helft van 2020. De REBITDA-marge lag in de eerste helft van 2019 op 16,8%.

De netto recurrente winst (aandeel van de Groep) van Etex steeg met 106,8% tegenover vorig jaar (55,3% t.o.v. H1 2019) tot 155 miljoen EUR in de eerste helft van 2021. De nettowinst van de onderneming steeg naar 139 miljoen EUR in H1 2021, een stijging van 98,0 % tegenover vorig jaar en van 44,5% ten opzichte van de eerste helft van 2019.

De netto financiële schuld van Etex is de afgelopen 12 maanden sterk gedaald van 310 miljoen EUR eind juni 2020 tot 182 miljoen EUR eind juni 2021. De daling is nog sterker als we die vergelijken met eind juni 2019, toen die 640 miljoen EUR bedroeg. Deze daling weerspiegelt de sterke vrije-kasstroomgeneratie en in mindere mate de opbrengsten uit desinvesteringen na aftrek van overnames. De netto financiële schuld/REBITDA-ratio verbeterde van 1,1 x eind juni 2020 (1,9 x eind juni 2019) naar 0,7 x eind juni 2021.

Omzet per divisie

Bijdrage aan de omzetevolutie van H1 2020 tot H1 2021 (in miljoen EUR)
Halfjaarresultaten 2021

Building Performance zag haar omzet met 28,8% op vergelijkbare basis stijgen tegenover vorig jaar (12,6% t.o.v. H1 2019) tot 1.029 miljoen EUR. De divisie boekte uitstekende resultaten in de eerste helft van dit jaar, met dank aan een aanzienlijk herstel van de markten na de COVID-lockdowns en tijdelijke fabriekssluitingen van vorig jaar. Het residentiële segment was bijzonder sterk dankzij de dynamische doe-het-zelf- en renovatieactiviteiten. Alle operationele regio’s deden het goed (vooral het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Argentinië, Chili en Nigeria) en alle productreeksen (gipsplaten, vezelcement, calciumsilicaat …) gingen erop vooruit ten opzichte van 2020 op het vlak van omzet, volumes en marges.

Onze divisie Exteriors boekte een omzetgroei van 26,4% op vergelijkbare basis tegenover vorig jaar (12,8% t.o.v. H1 2019), waardoor de omzet 326 miljoen EUR bedroeg. De divisie behaalde uitstekende verkoopresultaten dankzij een zeer actieve markt. De verkoopvolumes waren bijzonder hoog in Cedral-gevelbeplatingen en -leien. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Latijns-Amerika deden het goed, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere export-verkopen.

De omzet van onze divisie Industry steeg met 7,7% op vergelijkbare basis tegenover vorig jaar, maar daalde 12,0% in vergelijking met de eerste helft van 2019. In Europa en de VS kon de divisie Industry terugkeren naar het niveau van vóór de COVID-pandemie, maar de AMEA-regio heeft nog steeds te lijden onder de impact van de pandemie (met name het olie- en gassegment en Japan). Toch geeft de huidige orderportefeuille blijk van het sterke herstel in Europa en de VS, met dank aan de segmenten Energy en Defense. Bovendien beantwoordde FSi Limited, de Britse specialist in brandbeveiliging die in september 2020 door Etex werd overgenomen, aan de verwachtingen van het businessplan.

Ten slotte steeg de omzet van onze divisie New Ways, die in januari 2020 werd opgericht, met 25,5% op vergelijkbare basis tegenover vorig jaar tot 7 miljoen EUR, met goede prestaties van onze EOS-activiteiten (stalen frames) in het VK en de start van de Icon+-activiteiten in Argentinië. Onze niet-geconsolideerde deelnemingen in verschillende gemeenschappelijke ondernemingen zijn niet opgenomen in de omzet van New Ways.

Belangrijkste ontwikkelingen

Etex rondde in de eerste zes maanden van 2021 een aantal belangrijke overnames af:

 • In Australië hebben we eind februari de overname (aangekondigd in november 2020) van een belangrijke speler op de markt voor gipsplaten (nu Etex Australia Pty Ltd) afgerond. Deze belangrijke strategische mijlpaal geeft Etex de kans om zijn aanwezigheid in deze goed ontwikkelde bouwmarkt uit te breiden.
 • Onze divisie New Ways heeft de volgende overnames in Europa afgerond:
  • Eind januari verwierven we een meerderheidsbelang in het Franse offsitebouwbedrijf e-Loft. e-Loft werd opgericht in 2012 en biedt innovatieve B2C- en B2B-oplossingen in drie domeinen: modulaire eengezinswoningen, modulaire meergezinswooncomplexen en op maat gemaakte gebouwen.
  • Eind april verwierven we een meerderheidsbelang in design- en engineeringconsultancybedrijf voor offsitebouw Evolusion Innovation. Evolusion Innovation heeft zijn hoofdzetel in Cork (Ierland). Het zijn deskundigen op het gebied van bouwtechnologie, gespecialiseerd in offsitebouw, die een allesomvattende service bieden aan offsitebouwbedrijven en fabrikanten van bouwproducten.
  • In mei nam Etex het Ierse staalframingbedrijf Horizon Offsite over. Horizon Offsite is gespecialiseerd in lichte stalen frames voor gebouwen tot vijf verdiepingen, waaronder residentiële structuren, scholen en ziekenhuizen.
  • Tot slot hebben we na het einde van de eerste helft Sigmat overgenomen, de grootste fabrikant van lichte stalen frames (LGSF) in het VK, evenals één van de eerste volledig geïntegreerde offsitebouwbedrijven van het land die ontwerp-, engineering-, productie-, assemblage- en installatiediensten aanbieden aan de klanten.

De divisie Industry van Etex heeft verschillende contracten gesloten voor de levering van hoogwaardige ultradunne isolatieproducten die zowel voor bouwtoepassingen als passief gekoelde containers voor het transport van vaccins worden gebruikt. Met deze laatste draagt Etex bij tot de tijdige en veilige distributie van COVID-19-vaccins in ideale omstandigheden bij lage temperaturen over de hele wereld. De producten worden vervaardigd in de vestiging in het Belgische Sint-Niklaas.

In mei ontving P&C Business Development Manager voor DACHEE-SEE Dana Haiduc de Etex CEO Award 2020 nadat ze met haar innovatie een aanzienlijke winstgroei had mogelijk gemaakt in een dynamische markt. Ze werd als winnares uitgeroepen door CEO Paul Van Oyen tijdens een virtuele ceremonie die duizenden teamleden samenbracht. Met deze prestigieuze award worden individuen en teams geprezen voor hun uitzonderlijke of transformatieve resultaten in onze organisatie via hun projecten of initiatieven.

Tot slot zal Etex in september van dit jaar zijn allereerste duurzaamheidsrapport uitbrengen, in overeenstemming met de vereisten van het Global Reporting Initiative (GRI), waarin de vooruitgang, prioriteiten en ambities voor alle thema’s met betrekking tot mens en planeet van 2020 aan bod komen.

Positieve vooruitzichten voor 2021, zowel qua omzet als qua winstgevendheid

In de tweede helft van het jaar zou de omzet de vruchten moeten blijven plukken van een zeer sterke markt, vooral in Europa en voor onze gipsplaten. Etex blijft profiteren van de groeiende renovatiemarkt aangezien klanten geld hebben gespaard en meer uitgeven aan woningreparatie en -verbetering. Deze dynamische markt brengt echter het risico met zich mee dat er een tekort aan grondstoffen zou kunnen ontstaan, wat weer zou leiden tot productievertragingen en hogere inputkosten. De impact van de verandering in de consolidatiekring zal positief zijn dankzij de opname van de recent overgenomen bedrijven (Australische speler op de markt voor gipsplaten alsook verschillende toevoegingen aan de divisie New Ways). Buiten Europa blijft de COVID-impact groter, vooral in Azië, Latijns-Amerika en Afrika, waar het personeelsbestand in sommige fabrieken moest worden verkleind en bouwplaatsen werden gesloten.

De winstgevendheid en de generatie van vrije kasstroom zullen de vruchten plukken van de dynamische bedrijfsactiviteiten en van het kostenverlagingsprogramma dat beantwoordt aan de verwachtingen of beter is dan verwacht. De stijging van de overheadkosten die in de eerste helft werd opgetekend, zal naar verwachting aanhouden als gevolg van de normalisering van de pandemie in de meeste landen waar we actief zijn. Deze kosten zullen echter gedeeltelijk gecompenseerd worden door structurele besparingsinitiatieven.

Kerncijfers van H1 2021

Halfjaarresultaten 2021

¹ De percentages op vergelijkbare basis tegenover vorig jaar maken een vergelijking tussen H1 2021 enerzijds en H1 2020 en H1 2019 anderzijds, waarbij die laatste worden omgerekend tegen identieke wisselkoersen en de activiteiten van Residential Roofing die in deze periodes zijn verkocht buiten beschouwing worden gelaten.

² De waarden worden uitgedrukt exclusief de gunstige weerslag van het factoring-zonder-verhaalprogramma (200 miljoen EUR per 30/06/2021 en 161 miljoen EUR per 30/06/2020).