Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 2020 – 30/04/2020

Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 2020 – 30/04/2020

De aandeelhouders van Etex NV worden ervan op de hoogte gesteld dat de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Etex zal plaatsvinden op woensdag 27 mei 2020 om 15.00 uur Belgische tijd achter gesloten deuren, overeenkomstig de maatregelen van het Koninklijk Besluit van 9 april 2020, in het kader van de aanhoudende COVID-19 crisis.

Bijgevolg zullen de aandeelhouders niet over de mogelijkheid beschikken om de vergadering fysiek bij te wonen en zullen zij uitsluitend het recht hebben om op afstand te stemmen bij wijze van een stembrief of door een volmacht voor het aantal aandelen dat hij/zij bezit op woensdag 20 mei 2020 om middernacht Belgische tijd en voor dewelke hij/zij de intentie heeft kenbaar gemaakt om zijn/haar stemrecht uit te oefenen.

Etex zal de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering live uitzenden op woensdag 27 mei 2020 om 15.00 uur Belgische tijd. Bij voldoening aan de toelatingsvoorwaarden, ontvangt elke aandeelhouder een e-mail waarin wordt uitgelegd hoe hij/zij toegang krijgt tot deze uitzending. Er hoeft geen specifieke software te worden geïnstalleerd om toegang te krijgen tot de uitzending. Aandeelhouders hebben alleen een apparaat nodig dat is aangesloten op het internet. In het kader van de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering zijn de volgende documenten beschikbaar op de website van Etex op https://www.etexgroup.com/of-living/investeerdersrelaties:

  • oproeping;
  • volmachtformulier/stembriefformulier;
  • documenten met betrekking tot de statutaire jaarrekening 2019;
  • documenten met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening 2019.

Etex NV heeft haar maatschappelijke zetel in Zaventem, gelegen in het Nederlandse taalgebied. Daarom zijn de Nederlandse versies van dergelijke documenten de enige officiële versies.