Etex zet zijn ambities en vooruitgang uiteen in zijn allereerste duurzaamheidsrapport

De wereldwijde producent van bouwmaterialen en pionier Etex heeft zopas zijn duurzaamheidsrapport 2020 uitgebracht, een primeur in de geschiedenis van het bedrijf. Het rapport, dat digitaal werd gepubliceerd, zoomt in op vooruitgang van de duurzaamheidsinitiatieven en -acties van Etex het voorbije jaar. Het verslag is toegankelijk (alleen in het Engels) HIER.

Duurzaamheid als strategische pijler en groeimotor

De duurzaamheidsinspanningen van Etex sluiten aan bij het streven van het bedrijf om de levenswijze van mensen te inspireren en spelen een centrale rol in zijn strategie. Aangezien Etex actief is in de bouwsector, hangt de bedrijfsvoering onvermijdelijk af van het gebruik van grondstoffen, energie, water en andere ecosysteemdiensten. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, die het wereldwijd aanwezige bouwmaterialenbedrijf ten volle aanvaardt en wil nakomen.

Een van de zes strategische pijlers van Etex luidt dan ook ‘Duurzaamheid stimuleren in de manier waarop we onze activiteiten ontwikkelen’. Bovendien helpt de duurzaamheidsstrategie van de groep om zijn cultuur en waarden te versterken en zijn bedrijfssucces op lange termijn te ondersteunen. Een belangrijke drijvende factor in het duurzaamheidsstreven van Etex is het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (UNGC), een vrijwillige oproep aan bedrijven om universele duurzaamheidsprincipes te implementeren, die Etex in 2020 ondertekende. Daarnaast schaart het bedrijf zich volledig achter de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Paul Van Oyen, CEO van Etex: “Bij Etex zijn we een duidelijk engagement aangegaan om mee te bouwen aan een betere, duurzame toekomst. We willen onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden een allesomvattende meerwaarde bieden naarmate we onze groei loskoppelen van de ecologische en sociale impact. Om dat doel te bereiken, spitsen we ons vandaag toe op lichte materialen en geprefabriceerde bouw. Die methoden zijn immers een stuk duurzamer, want ze gaan gepaard met minder grondstofgebruik, energieverbruik, afval en emissies. Bovendien dragen ze bij tot een grotere circulariteit op lange termijn doordat ze zich beter lenen tot deconstructie, hergebruik en recyclage.”

Prioriteit geven aan vier belangrijke duurzaamheidsaspecten

Naast de algemene duurzaamheidsbenadering, resultaten, verwezenlijkingen en innesteling van het onderwerp in de activiteiten en bedrijfsvoering van Etex, beschrijft het duurzaamheidsrapport 2020 ook de ambities en vooruitgang van de groep in vier belangrijke aspecten:

  1. Koolstofneutraliteit;
  2. Gezondheid, veiligheid en welzijn;
  3. Afvalbeheer en circulariteit;
  4. Diversiteit en inclusie.

Die aspecten werden heel bewust gekozen en gedefinieerd. Tijdens interne workshops selecteerden experts en Senior Leaders van alle divisies van Etex een shortlist van 20 onderwerpen uit een eerste lijst van 100. Vervolgens vulden 650 belanghebbenden een enquête in over het belang van deze onderwerpen. Uit die enquête kwamen de vier hierboven vermelde duurzaamheidsaspecten naar voren als prioriteiten voor 2020.

Het duurzaamheidsrapport 2020 van Etex werd opgesteld in overeenstemming met de internationale GRI-normen en is het resultaat van een wereldwijde teaminspanning. Een van de belangrijkste bijdragen kwam van het Green Team, de interne taskforce van milieu- en duurzaamheidsspecialisten van Etex, die een rapportageproces in lijn met de internationale standaarden voor duurzaamheidsrapportage heeft opgestart. Het duurzaamheidsrapport is toegankelijk op de website van Etex (alleen in het Engels) op dit adres: www.etexgroup.com/en/sustainability-report-2020.