Resultaten en jaarverslag 2021

Resultaten en jaarverslag 2021

Hoogtepunten:

 • Stijging van de omzet op vergelijkbare basis1 met 18,7 % tegenover vorig jaar en met 13,3 % tegenover 2019, voornamelijk dankzij groeiende volumes en hogere gemiddelde verkoopprijzen
 • Aanzienlijke stijging van de REBITDA op vergelijkbare basis1 met 25,7 % tegenover vorig jaar (en met 34,9 % tegenover 2019) tot zijn hoogste absolute waarde ooit, voornamelijk dankzij de aanzienlijke stijging van de omzet en marges in combinatie met een goede beheersing van de overheadkosten
 • Aanzienlijke stijging van de recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) tot 268 miljoen EUR (+ 24,4 % tegenover vorig jaar en + 43,1 % tegenover 2019), opnieuw een recordprestatie
 • Stijging van de netto financiële schuld tot 214 miljoen EUR tegenover 15 miljoen EUR eind december 2020 als gevolg van een reeks overnames in onze divisies Building Performance en New Ways, gedeeltelijk gecompenseerd door de aanzienlijke vrije kasstroom
 • Brutodividend over de winst van 2021: 0,84 EUR per aandeel (+20 %) voorgesteld door de Raad van bestuur
 • Vooruitzichten voor 2022: de vraag zou in de eerste helft van het jaar sterk moeten blijven. De aanhoudende stijgingen van de grondstof- en energieprijzen, de volatiliteit, de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne en mogelijke verstoringen in verband met nieuwe COVID-19-varianten blijven echter voor onzekerheid zorgen
 • Digitaal jaarverslag 2021 beschikbaar op etexgroup.com/annualreport2021

Commentaar van Bernard Delvaux, CEO van Etex:

"Ik ben verheugd te kunnen melden dat Etex in 2021 voor het vierde jaar op rij een aanzienlijke groei heeft gerealiseerd. Ons bedrijf boekte recordresultaten wat omzet, REBITDA, REBITDA-marge en recurrente nettowinst betreft, en ook het niveau van de vrije-kasstroomgeneratie bereikte nieuwe hoogten in vergelijking met 2019 (2020 was een “abnormaal” jaar als gevolg van de COVID-19-pandemie). Deze uitstekende resultaten kunnen worden toegeschreven aan een aantal factoren: de enorm groeiende vraag (vooral in het segment woningreparatie en -renovatie); hogere marges dankzij een goed beheer van de kosten-prijsverhouding en de verbeterde efficiëntie in de productieactiviteiten; en de positieve impact van de besparingsinitiatieven die in 2020 werden gelanceerd. Belangrijker nog is dat deze resultaten ons vertellen dat mensen nog steeds dromen over een betere plek om te wonen, geïnspireerd door Etex.

Naast onze financiële prestaties kenden we nog veel andere successen het afgelopen jaar. Ten eerste waren het voor ons drukke tijden wat overnames betreft, met de aankoop van een groot gipsplaatbedrijf in Australië en vier bedrijven gespecialiseerd in modulaire en offsitebouw in Europa. Begin dit jaar namen we ook URSA over, een bedrijf met expertise op het vlak van thermische en akoestische isolatie, de Europese leider in geëxtrudeerd polystyreen (XPS) en één van de drie grootste producenten van minerale glaswol. Deze overname is nog steeds onderworpen aan de gebruikelijke voltooingsvoorwaarden. De overname van URSA vormt het sluitstuk van de volledige verschuiving in de activiteitenportefeuille van Etex sinds 2018, toen we onze ambitie om een wereldwijde speler in lichte en duurzame bouwoplossingen te worden, herdefinieerden.

We hebben ook belangrijke mijlpalen bereikt in de vier prioriteiten achter ons nieuwe strategische kader, onder meer op het gebied van werknemersbetrokkenheid, beloning en erkenning, fysiek en mentaal welzijn van onze medewerkers, veiligheid, toeleveringsketen, productie, capaciteitsuitbreiding, digitale oplossingen voor onze klanten, en duurzaamheid. Meer details over deze onderwerpen zijn te vinden op pagina’s 7 tot 10.

We verwachten dat de vraag in de eerste helft van 2022 sterk zal blijven, maar we moeten voorzichtig blijven. Volatiliteit is het nieuwe normaal geworden, zoals blijkt uit de huidige stijging van de grondstof- en energieprijzen en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben gevolgen in de hele wereld – over grenzen en economische sectoren heen – en veroorzaken veel onzekerheid. Toch kunnen we dankzij de sterke strategische focus van Etex, de kwaliteit van onze producten en oplossingen en onze geëngageerde teams optimistisch blijven."

Jaarverslag 2021: Voldoen aan de behoeften van de wereld

In het nieuw jaarverslag dat in het teken staat van onze prestaties en verwezenlijkingen in 2021 hebben we vier inspirerende verhalen belicht:

 • Hoe we ons onlangs overgenomen Australisch gipsplaatbedrijf hebben geïntegreerd in Etex en ons commerciele merk Siniat, en hoe we de verwelkoming van onze nieuwe medewerkers hebben georganiseerd;
 • Hoe Etex samenwerkt met een brede waaier van belanghebbenden, waaronder stadsbesturen en studenten, om over te schakelen op nog duurzamere producten met een kleine voetafdruk;
 • De succesvolle samenwerking tussen Etex en onze klant Brückner, dankzij gedeelde waarden als kwaliteitsservice, precisie, duidelijke communicatie en hoge prestaties;
 • Hoe Etex vorig jaar nieuw terrein betrad met de overname van het in Ierland gevestigde Evolusion Innovation, een engineeringconsultant met expertise op het gebied van productontwikkeling, bouwfysica, duurzaamheid en testen.

Als aanvulling op het jaarverslag kunnen lezers een video bekijken waarin zes medewerkers van Etex uitleggen hoe het bedrijf zich heeft ingezet voor mensen, prestaties, strategie, commerciële uitmuntendheid, de toeleveringsketen en onze gemeenschappen.

Bekijk de video en/of download het volledige jaarverslag

Uitstekende prestaties dankzij de sterke vraag en de verbeterde marges

Bijdrage aan de REBITDA-evolutie van 2020 tot 2021 (in miljoen EUR)
Resultaten en jaarverslag 2021

In 2021 steeg de omzet van Etex op vergelijkbare basis (zelfde wisselkoersen en consolidatiekring) met 18,7 % tegenover vorig jaar¹ (+13,3 % tegenover 2019) tot 2,972 miljard EUR. Deze sterke prestatie is voornamelijk te danken aan de groeiende volumes en de gestegen gemiddelde verkoopprijzen. De netto negatieve impact van de consolidatiekring van 4,3 % tegenover vorig jaar is voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van onze Residential Roofing-bedrijven in Duitsland, Hongarije, Polen, België en Zuid-Afrika in 2020. Deze impact werd gedeeltelijk gecompenseerd door de overnames – allemaal in 2021 – van een groot gipsplaatbedrijf in Australië, dat we hebben geïntegreerd in onze divisie Building Performance, alsook van het Franse offsitebouwbedrijf E-loft, het Ierse staalframingbedrijf Horizon Offsite, het design- en engineeringconsultancybedrijf Evolusion Innovation, en de Britse marktleider voor lichte stalen frames Sigmat, die allemaal zijn opgenomen in onze divisie New Ways. De resterende negatieve impact van 0,8 % op de opbrengsten is te wijten aan ongunstige wisselkoerseffecten, voornamelijk als gevolg van de zwakkere Argentijnse peso, Peruviaanse sol en Nigeriaanse naira. Inclusief het effect van de wijziging van de consolidatiekring en de wisselkoersen, alsook de bijdrage van de Residential Roofing-bedrijven in 2020, stegen de opbrengsten met 13,6 % tegenover vorig jaar (+1,1 % ten opzichte van 2019).

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) steeg tot 570 miljoen EUR, zijn hoogste absolute waarde ooit. Dit is een stijging op vergelijkbare basis van 25,7 % tegenover vorig jaar¹, en van 34,9 % tegenover 2019. Uitgedrukt als percentage van de omzet bereikte ook de REBITDA met 19,2 % zijn hoogste waarde ooit, tegenover 18,5 % in 2020 en 16,4 % in 2019. Deze uitstekende prestatie is vooral toe te schrijven aan de aanzienlijke stijging van de omzet en marges in combinatie met een goede beheersing van de overheadkosten. De marges bleven sterk dankzij een goed beheer van de kosten-prijsverhouding en de verbeterde efficiëntie van de productieactiviteiten. De winstgevendheid van het bedrijf werd ook positief beïnvloed door de besparingsinitiatieven die in 2020 werden gelanceerd om de overheadkosten terug te dringen. Hierdoor en door de stijging van de omzet kwamen de overheadkosten in 2021 uit op 18,6 % van de omzet, tegenover 20,7 % in zowel 2020 als 2019. In vergelijking met 2020 werd de REBITDA negatief beïnvloed door wijzigingen in de consolidatiekring (-7,1 %) en door wisselkoerseffecten (-0,8 %). Inclusief de impact van de wijziging van de consolidatiekring en de wisselkoersen, alsook de bijdrage van de Residential Roofing-bedrijven in 2020, steeg de REBITDA met 17,8 % tegenover vorig jaar (+18,0 % ten opzichte van 2019).

De netto recurrente winst (aandeel van de Groep) van Etex steeg met 24,4 % tegenover vorig jaar (en met 43,1 % ten opzichte van 2019) tot 268 miljoen EUR in 2021, opnieuw een recordprestatie. De niet-recurrente elementen hebben voornamelijk betrekking op waardeverminderingen met betrekking tot New Ways-bedrijven, waar de groei later wordt verwacht dan aanvankelijk gepland, herstructureringskosten in verband met aanpassingen van de industriële voetafdruk, en kosten met betrekking tot diverse projecten voor de sanering van asbesthoudende sites en eigendommen. De nettowinst van de onderneming steeg in 2021 tot 198 miljoen EUR, een daling van 1,4 % tegenover vorig jaar (een stijging van 9,8 % ten opzichte van 2019).

Eind december 2021 bedroeg de netto financiële schuld van Etex 214 miljoen EUR, een stijging met € 199 miljoen in vergelijking met het niveau van eind december 2020 (€ 15 miljoen). De sterke vrije-kasstroomgeneratie werd voornamelijk tenietgedaan door de overname van het Australische gipsplaatbedrijf en in mindere mate door de overname van de vier New Ways-bedrijven. De nettoschuld in 2021 omvat het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma (non-recourse factoring), dat aan het eind van het jaar 167 miljoen EUR bedroeg (tegenover 159 miljoen EUR eind 2020). Zonder dat programma zou de netto financiële schuld 381 miljoen EUR bedragen (tegenover 174 miljoen EUR eind 2020). De aangepaste netto financiële schuld/REBITDA-ratio van Etex verbeterde van -0,2x in 2020 tot 0,1x in 2021. Zonder het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma zou deze ratio verbeteren van 0,4x tot 0,7x op jaarbasis.

Op de Algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2022 zal de Raad van bestuur van Etex voorstellen het brutodividend over de winst van 2021 met 20 % te verhogen tot 0,84 EUR per aandeel.

Omzet per divisie

Bijdrage aan de omzetevolutie van 2020 tot 2021 (in miljoen EUR)
Resultaten en jaarverslag 2021

De omzet van de divisie Building Performance steeg op vergelijkbare basis¹ met 20,6 % tegenover vorig jaar (+15,4 % tegenover 2019) tot 2.099 miljoen EUR, met een volumegroei van gipsplaten, brandbeveiligingsproducten en vezelcement dankzij enorm groeiende renovatiemarkten, het economische herstel na de opheffing van COVID-gerelateerde lockdowns en enkele tekorten aan alternatieve materialen. Door de sterke vraag in alle regio's behalve Zuid-Afrika hadden sommige exportactiviteiten te lijden onder problemen met de toeleveringsketen en hogere transportkosten. Etex paste haar verkoopprijzen aan om de snelle stijging van de grondstof- en energieprijzen te compenseren.

De omzet van de divisie Exteriors steeg op vergelijkbare basis1 met 14,5 % tegenover vorig jaar (+13,4 % tegenover 2019) tot 648 miljoen EUR, voornamelijk dankzij hogere volumes in het segment residentiële gevelbekleding en dakbedekking (merk Cedral), aangedreven door een sterke toename van de renovatie- en herstellingsactiviteiten, zowel in Europa als in Latijns-Amerika. De groei van de omzet was mede te danken aan proactief prijsbeheer om de impact van inputprijsstijgingen te verzachten. Het architectuursegment herstelde zich verder in 2021, maar had nog steeds te lijden onder het uitstel van sommige projecten. De landbouwsector was nog steeds blootgesteld aan negatieve langetermijntrends, maar onze golfplaten hadden enkele concurrentievoordelen ten opzichte van staal, dat duurder werd.

De omzet van de divisie Industry bedroeg 174 miljoen EUR, een stijging van 11,8 % op vergelijkbare basis (-9,4 % tegenover 2019). De divisie deed het goed in het segment brandtoepassingen en -apparatuur, dat zich in Europa herstelde tot het niveau van vóór de coronacrisis, alsook in de segmenten transport en thermische processen. Het olie- en gassegment verbeterde maar ging nog steeds gebukt onder lage investeringen.

Onze divisie New Ways, die begin 2020 werd opgericht, boekte in 2021 een omzet ten bedrage van 51 miljoen EUR, inclusief de omzet die werd behaald door de recent overgenomen bedrijven in Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet van de reeds bestaande bedrijven bestaat voornamelijk uit de omzet van EOS, onze producent van lichte stalen frames in het Verenigd Koninkrijk, en stegen van 10 miljoen EUR naar 15 miljoen EUR, een gecombineerd effect van bijkomende projecten en van de aanpassing van de verkoopprijzen aan de prijsevolutie van staal. Onze niet-geconsolideerde deelnemingen in verschillende gemeenschappelijke ondernemingen zijn niet opgenomen in de omzet van New Ways.

Belangrijkste ontwikkelingen

Naast de aanzienlijke organische groei die vorig jaar werd opgetekend – zoals beschreven op de vorige pagina’s – waren het voor Etex ook drukke tijden wat overnames betreft:

 • Begin 2021 rondden we de overname af van één van de drie grootste spelers op de Australische markt voor gipsplaten. In de loop van het jaar hebben we dat bedrijf met succes geïntegreerd, met name door het volledig over te schakelen naar ons commerciele merk Siniat;
 • In 2021 hebben we vier nieuwe bedrijven overgenomen in Europa en toegevoegd aan onze New Ways-activiteiten: De Franse offsitebouwspecialist E-loft, het Ierse design- en engineeringconsultancybedrijf voor offsitebouw Evolusion Innovation, het Ierse staalframingbedrijf Horizon Offsite en de Britse marktleider voor lichte stalen frames Sigmat; Uiteindelijk hebben we begin 2022 onze portefeuille lichtgewichtoplossingen versterkt met de overname van URSA, een expert op het vlak van thermische en akoestische isolatie en een Europese leider in zijn domein die de mogelijkheid biedt om een nieuw groeiplatform te creëren. Deze laatste overname is nog steeds onderworpen aan de gebruikelijke voltooingsvoorwaarden. Ze is een mijlpaal voor Etex omdat ze onze intrede in de activiteit isolatie met minerale glaswol en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) inluidt, die als een afzonderlijke divisie zal worden geïntegreerd. De vraag naar isolatiematerialen wordt gestimuleerd door EU-regelgeving die erop gericht is de opwarming van de aarde aan te pakken.

Dankzij de overname van URSA konden we ons strategisch kader verder verfijnen, dat vandaag gericht is op vier prioriteiten in onze vijf technologieën: gipsplaten, vezelcement, passieve brandbeveiliging, modulaire en offsite-oplossingen, en isolatie.

Resultaten en jaarverslag 2021

Eén van de verwezenlijkingen van Etex in 2021 met betrekking tot zijn prioriteit 'Engaged people' is de nieuwe editie van onze enquête 'Me & Etex', die peilt naar de betrokkenheid van onze werknemers en waaraan niet minder dan 84 % van onze mensen deelnamen. Uit deze enquête bleek een betrokkenheid van 86 % voor heel Etex, een stijging van 15 % tegenover 2018 en 6 % hoger dan bij sectorgenoten. We bleven ook de uitmuntende prestaties van onze medewerkers erkennen via de Etex Awards, die in de hele organisatie een feestelijk evenement zijn geworden. In 2021 werden bijna 2.300 Etex Awards uitgereikt aan medewerkers van Etex wereldwijd. Vorig jaar lanceerden we drie 28-daagse Etex Challenges, waarvoor 3.000 medewerkers zich inschreven. Het doel was om medewerkers wereldwijd samen te brengen, hen te motiveren om activiteiten te ondernemen die zowel het fysieke als mentale welzijn ten goede komen, en geld in te zamelen voor goede doelen. Onze medewerkers legden tijdens verschillende activiteiten niet minder dan 760.000 km af, wat meer dan 17.000 EUR opleverde voor de ngo Habitat for Humanity.

Om onze ambitieuze doelstellingen op het vlak van 'Operational excellence' te realiseren, werden onze Purchasing- en Supply Chain-teams en -processen uitgedaagd om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De waarde van de verschillende transformatieprogramma's die de voorbije drie jaar zijn opgezet, werd aangetoond en de robuustheid en flexibiliteit van onze mensen werden bevestigd. Etex heeft zich vorig jaar ook met succes aangepast aan de grote marktvraag en grondstoftekorten op het niveau van de toeleveringsketen en productie, ondanks de zeer volatiele omgeving. Tegelijkertijd bleven we onze productievoetafdruk aanpassen om concurrerend te blijven, terwijl we voor in totaal bijna 200 miljoen EUR aan kapitaalinvesteringen in capaciteitsuitbreidingen of nieuwe faciliteiten deden. In 2021 investeerden we 35 miljoen EUR in verbeteringen aan onze productiefaciliteiten, goed voor meer dan 2 % van onze productiekosten. In 2021 waren onze veiligheidsprestaties vergelijkbaar met 2020, met een sterke daling van het aantal ongevallen met werkverlet en het aantal ongevallen die medische hulp vereisten. Desondanks registreerden we helaas twee dodelijke ongevallen van werknemers van onze aannemers in Latijns-Amerika, wat pijnlijk duidelijk maakt dat er geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid is.

Om de klantervaring en commerciële uitmuntendheid te verbeteren, versnelde Etex zijn digitale transformatie en bedacht het nieuwe manieren om met zijn klanten te communiceren. Het digitale platform My Etex, waarop alle informatie en acties van elk merk en elke divisie worden samengebracht, is voor alle klanten wereldwijd beschikbaar om hun digitale ervaring te verbeteren. Handelsklanten kunnen nu direct online bestellingen plaatsen. Ook hebben we onze mogelijkheden om klanten via onze websites, campagnes, socialemediakanalen en zoekmachines productinformatie te verstrekken, geoptimaliseerd. Onze verbeterde, gecentraliseerde en gestabiliseerde digitale-marketingplatformen bieden de juiste informatie op het juiste moment via het juiste kanaal.

Tot slot bereikten we vorig jaar nieuwe mijlpalen om onze ambities op het vlak van duurzaamheid en innovatie waar te maken. In 2021 publiceerde Etex zijn allereerste duurzaamheidsrapport, met een focus op vijf thema’s: mensen, veiligheid en welzijn, gemeenschapsrelaties, milieu en de omslag naar een circulaire economie. In het verslag worden enkele belangrijke verbintenissen van Etex belicht. In 2020 ondertekende Etex het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) voor duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken en engageerde het zich voor de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Na een grondig intern evaluatieproces in 2020 hebben we besloten om prioriteit te geven aan de volgende duurzaamheidsgebieden: gezondheid, veiligheid & welzijn, decarbonisatie, circulariteit, diversiteit & inclusie, en onderwijs. Etex monitort ook zijn blootstelling aan risico's op ecologisch, sociaal en governancegebied (ESG). Onze rating in 2021 was 18,1 op 100, wat wijst op een lage risicoblootstelling en waarmee we gunstig gerangschikt staan ten opzichte van onze sectorgenoten. Onze doelstellingen voor 2030 zijn ambitieus, maar in lijn met of iets beter dan die van sectorgenoten. We hebben hard gewerkt om onze ambities te vertalen in actieplannen en doelstellingen. Die zullen we bekendmaken in ons volgende duurzaamheidsrapport, dat later dit jaar wordt gepubliceerd.

Vooruitzichten voor 2022

Etex verwacht dat de vraag in de eerste helft van 2022 sterk zal blijven dankzij robuuste herstel- en renovatieactiviteiten. De evolutie in de tweede helft van het jaar is echter moeilijker te voorspellen. Ook in 2022 wordt een verder herstel van de projectgerelateerde activiteiten verwacht, maar de huidige stijging van de grondstof- en energieprijzen, de volatiliteit, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en mogelijke verstoringen in verband met nieuwe COVID-19-varianten blijven dit jaar voor onzekerheid zorgen. Alle divisies zullen hun kosten-prijsverhouding proactief blijven beheren, wat cruciaal is in de huidige context van hoge inflatie.

Wijzigingen in de Raad van bestuur

Op de Algemene vegadering van aandeelhouders van 25 mei 2022 zal worden voorgesteld om het mandaat van Bernadette Spinoy als onafhankelijk bestuurder te verlengen. Gustavo Oviedo heeft de leeftijdsgrens bereikt en heeft besloten zijn mandaat als onafhankelijk bestuurder van Etex op te geven. Bijgevolg zal aan de Algemene vegadering worden voorgesteld om een nieuw onafhankelijk bestuurder aan te stellen. Daarnaast heeft de Raad van bestuur Bernard Delvaux tijdelijk aangesteld voor de verdere uitoefening van het bestuurdersmandaat van Paul Van Oyen met ingang van 1 januari 2022. Op de Algemene vegadering van aandeelhouders in mei 2022 zal worden voorgesteld om BCConseil SRL, met Bernard Delvaux als zijn vaste vertegenwoordiger, aan te stellen als bestuurder.

Kerncijfers van 2021

Resultaten en jaarverslag 2021

De geconsolideerde jaarrekening 2021 werd door de Raad van bestuur goedgekeurd op 31 maart 2022 en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene vergadering van aandeelhouders.

De commissaris heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud afgegeven over de geconsolideerde jaarrekening.

Het jaarverslag 2021 is vanaf 4 april 2022 beschikbaar op de website van Etex: https://www.etexgroup.com/annualreport2021.