Resultaten en jaarverslag 2019

Hoogtepunten:

 • Sterke omzetgroei van 4,9% op vergelijkbare basis
 • Aanzienlijke stijging van de REBITDA op vergelijkbare basis met 15,6% dankzij een stijging van de volumes en een verbeterde brutowinst
 • Forse toename van de recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) tot 187 miljoen EUR (+ 12,7%), een recordprestatie
 • Laagste netto financiële schuld sinds 2011
 • Dividend over de winst in 2019: voorstel van de Raad van bestuur met betrekking tot een vermindering van 50% in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis
 • Vooruitzichten 2020: aanzienlijke gevolgen van de COVID-19-gezondheidscrisis, die in dit stadium niet precies kunnen worden gemeten
 • Jaarverslag 2019 is hier beschikbaar

Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex: “Met gemengde gevoelens geef ik toelichting bij de prestaties van Etex in 2019, terwijl de wereld nog steeds de ergste gezondheidscrisis van zijn recente geschiedenis bestrijdt. Etex heeft een uitstekend jaar achter de rug, aangezien we in veel opzichten recordresultaten hebben geboekt, ondersteund door onze prestatiecultuur. Terwijl onze omzet op vergelijkbare basis met 4,9% is gestegen, hebben de toegenomen volumes, de verbeterde brutowinst en de onder controle gehouden overheadkosten ons in staat gesteld een opmerkelijke REBITDA-stijging van 15,6% op vergelijkbare basis te realiseren. Building Performance leverde de grootste bijdrage aan dit succes, dankzij de sterke vraag en de verbeterde marges, maar ook onze andere divisies hebben een fantastisch jaar achter de rug, met uitzondering van Exteriors, die een overgangsjaar kende. Onze recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) heeft een recordniveau bereikt, terwijl onze schuldenlast sinds 2011 nog nooit zo laag is geweest. Ten slotte was 2019 een jaar van vele belangrijke verwezenlijkingen op al onze strategische pijlers.

Helaas heeft dit jaar een heel andere wending genomen sinds de uitbraak van het coronavirus dat vele mensen over de hele wereld heeft getroffen. Tal van sectoren werden – en zijn nog steeds – ernstig verstoord en Etex vormt daarop geen uitzondering, aangezien sommige van onze productiesites hun activiteiten tijdelijk hebben stopgezet of vertraagd. Dat zal uiteraard grote gevolgen hebben voor onze prestaties in 2020, maar het is momenteel onmogelijk om die gevolgen nauwkeurig te bepalen. Ik ben er echter van overtuigd dat onze sterke financiële positie, die door onze prestaties en strategische prestaties vorig jaar nog sterker is geworden, en een zorgvuldig beheer van onze kaspositie ons in staat zullen stellen deze crisis en de nasleep ervan het hoofd te bieden.

Vandaag denk ik vooral aan al onze collega’s en hun families wereldwijd, vooral aan degenen die besmet zijn met het coronavirus. Deze crisis zal er echter niet toe leiden dat Etex haar identiteit wijzigt: de gezondheid en veiligheid van onze collega’s en andere belanghebbenden wereldwijd is en blijft onze prioriteit. We zijn vastbesloten om alle nodige maatregelen te nemen om hen te beschermen, om onze klanten te ondersteunen door ons bedrijf operationeel te houden en trouw te blijven aan ons doel: Inspiring ways of living.”

Jaarverslag 2019: onze externe belanghebbenden in de kijker

In the Annual Report dedicated to our performance and achievements in 2019, we have decided to give the word to our customers and external partners, who are collaborating with Etex on inspiring projects all over the world:

 • Project Casablanca in Chili, waar de in Santiago gevestigde woningbouwontwikkelaar Inmobiliaria Gestión Urbana een samenwerking is aangegaan met E2E – onze joint venture met Arauco en pionier in lichtgewichtbouw – om honderden gezinnen met een bescheiden inkomen te voorzien van betaalbare, hoogwaardige leefruimtes.
 • De Bristol Business School (VK), waarvoor de architecten van Stride Treglown de mooiste, bestendigste en meest veelzijdige gevelbekleding zochten. Die hebben ze gevonden bij Equitone.
 • Ons partnerschap met Terhalle, een Duits bouwbedrijf dat bijna van bij het begin voor Creaton-dakoplossingen heeft gepleit.
 • Het partnerschap tussen onze Industry-divisie en Lapinus, dat aantoont hoe twee bedrijven zoveel meer kunnen bereiken als ze samenwerken.

Bekijk de vier filmpjes met getuigenissen en/of download het volledige jaarverslag.

Uitstekend jaar waarin alle belangrijke prestatie-indicatoren een recordniveau bereiken

Contribution to REBITDA evolution from FY 2018 to FY 2019 (in EUR million)
Resultaten en jaarverslag 2019

In 2019 liet Etex een omzet van 2,940 miljard EUR optekenen. Dat is een groei van 4,9% op vergelijkbare basis (rekening houdend met dezelfde wisselkoersen en bij vergelijkbare consolidatiekring). Inclusief het effect van wisselkoersen en de verandering in consolidatiekring, is de omzet met 1,5% gestegen. Die sterke resultaten zijn te danken aan de grote vraag en de hoge volumes, vooral op het gebied van gipsplaten, en de verbeterde marges. De omzetgroei profiteerde van onze geografische diversificatie, complementaire routes naar de markt, een goede mix van projectmatige activiteiten en ons brede productassortiment. We bleven ook investeren in onze sterke merken en verbeterden onze dienstverlening. Al onze divisies hebben een omzetgroei geboekt, met uitzondering van Exteriors, die een overgangsjaar kende. De licht negatieve impact van de verandering in de consolidatiekring (-2,4%) is voornamelijk toe te schrijven aan de verkoop van twee dakpannenbedrijven in het VK en Portugal (meer informatie op blz. 53) en van de Franse producent van polypropyleen honingraatblokken en -panelen, Nidaplast. De ongunstige wisselkoersen (-1,0%) zijn voornamelijk te wijten aan de zwakkere Argentijnse peso en Britse pond.

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) bedroeg 483 miljoen EUR, inclusief de impact van 28 miljoen EUR aan bijkomende afschrijvingen als gevolg van de nieuwe boekhoudregel voor leasingovereenkomsten. In vergelijking met de dienovereenkomstige REBITDA in 2018, inclusief afschrijvingen op leasingovereenkomsten, houdt deze prestatie een stijging in van 15,6% op vergelijkbare basis. Deze prestatie is voornamelijk toe te schrijven aan de combinatie van de toename van de volumes en een verbeterde brutowinst, dankzij de focus op onze productmix en de voordelen van een volledig gecentraliseerde aankoopstrategie. Bovendien werden de vaste kosten onder controle gehouden, ondanks de sterke omzetstijging, dankzij herstructureringsmaatregelen waartoe eind 2018 werd besloten. De REBITDA-marge bereikte zijn hoogste niveau ooit en bedroeg 16,4%, tegenover 14,9% (pro forma: inclusief aanpassing voor afschrijving op leasingovereenkomsten) in 2018.

Ondanks een stijging van de netto financiële kosten die voornamelijk verband houdt met de nieuw opgenomen leasingschuld, steeg de netto recurrente winst van Etex (aandeel van de Groep) met 12,7% tot 187 miljoen EUR, nog een recordprestatie. De niet-recurrente elementen betreffen vooral de bijzondere waardevermindering met betrekking tot de divisie Residential Roofing, met aanzienlijke winsten op de verkoop van bedrijven en bijzondere waardeverminderingen op de overige bedrijven, alsook een aantal herstructureringskosten. Etex boekte in 2019 een nettowinst van 181 miljoen EUR, een stijging van 24,9% op jaarbasis.

Eind december 2019 is de netto financiële schuld,van Etex gedaald tot 331 miljoen EUR, een sterke daling ondanks de extra leasingschuld vanaf 2019 als gevolg van de naleving van de nieuwe boekhoudkundige regels voor leasing (120 miljoen EUR op het einde van het jaar, waarvan 110 miljoen EUR aan schulden en activa nieuw werd opgenomen vanaf begin 2019 na toepassing van de nieuwe regels). Eind 2018 bedroeg ze nog 584 miljoen EUR (694 miljoen EUR, inclusief nieuwe leasingschuld). Naast de sterke vrijekasstroomgeneratie werd de vermindering van de nettoschuld gerealiseerd door de aanzienlijke opbrengsten van de verkoop van onze Britse en Portugese dakpannenbedrijven. In de nettoschuld in 2019 is rekening gehouden met het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma (non-recourse factoring) dat in 2015 werd ingevoerd en eind 2019 neerkwam op 154 miljoen EUR (tegenover 159 miljoen EUR eind 2018). Zonder dat programma zou de netto financiële schuld 485 miljoen EUR bedragen (tegenover 743 miljoen EUR eind 2018). De netto financiële schuld/REBITDA-ratio van Etex daalde van 1,4x in 2018 naar 0,7x in 2019. Zonder het gunstige effect van het factoring-zonderverhaalprogramma zou deze ratio dalen van 1,8x naar 1,0x in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Rekening houdend met de huidige COVID-19-gezondheidscrisis, heeft de Raad van bestuur besloten om op de aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2020 een vermindering van het dividend op de winst van 2019 voor te stellen van 50%. Tengevolge zou het dividend 0,29 EUR per aandeel bedragen.

Omzet per divisie

Bijdrage aan omzetevolutie van 2018 tot 2019 (in miljoen EUR)
Resultaten en jaarverslag 2019

Building Performance boekte een omzetgroei van 8,0% op vergelijkbare basis, waardoor de omzet 1.790 miljoen EUR bedroeg, voornamelijk dankzij de sterke groei in bijna alle landen. Die is het gevolg van zowel volume- als margestijgingen van gipsplaat- en aanverwante producten, vooral maar niet uitsluitend in Europa, belangrijke projecten op het gebied van passieve brandbeveiliging en volumegroei in onze vezelcementactiviteiten in Afrika en Azië. Deze prestatie illustreert duidelijk de strategie die Building Performance heeft ontwikkeld om haar klanten een eersteklas service te bieden, dankzij een versterkte toeleveringsketen met de ingebruikname van onze nieuwe fabriek in Spanje, de lancering van nieuwe producten en een grotere naamsbekendheid in Europa.

Exteriors boekte een omzetdaling van 3,1% op vergelijkbare basis tegenover vorig jaar, waardoor de omzet 592 miljoen EUR bedroeg. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan Noord-Europa, Duitsland (golfplaten), Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. 2019 was een overgangsjaar, omdat deze nieuwe divisie, die de activiteiten op het vlak van vezelcementbuitenbekleding van de vroegere Roofing- en Facade-divisies centraliseert, aan het begin van dat jaar werd opgericht. De gevelactiviteit bleef profiteren van haar sterke reputatie in het architectuursegment en op het gebied van gevelbekledingsstroken, terwijl de activiteiten op het vlak van vezelcementdakbedekking te lijden hadden onder hun blootstelling aan de Europese landbouwsector. In 2020 zal de afdeling Exteriors naar verwachting profiteren van de inspanningen en investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan op het gebied van kwaliteit, mensen en merken.

Zonder de verkochte bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Portugal (lees hierover meer op blz. 53) is de omzet van Residential Roofing, een divisie die eveneens begin 2019 werd opgericht, op vergelijkbare basis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 3,9% gestegen tot 261 miljoen EUR. Dat is vooral te danken aan onze performante Creaton-bedrijven in Oost-Europa. De Duitse markt voor Creaton bleef moeilijk, met dalende volumes geheel in lijn met de marktevolutie, maar dankzij het succes van sommige prijsinitiatieven konden de gevolgen voor de omzet worden beperkt. 2019 was een keerpunt voor Creaton: de investeringen in nieuwe producten, het merk en de kwaliteit van de dienstverlening begonnen hun vruchten af te werpen in Polen, Hongarije en Zuidoost-Europa en zouden ook onze Duitse activiteiten in 2020 ten goede moeten komen. De omzet in Zuid-Afrika beleef stabiel.

Tot slot boekte Industry een omzetgroei van 4,3% op vergelijkbare basis, waardoor de omzet 179 miljoen EUR bedroeg, met sterke prestaties op het gebied van massatransport en brandapparatuur. 2019 was het derde opeenvolgende jaar met een sterke organische groei en een recordjaar qua omzet. De divisie profiteert van haar geografische diversificatie, de toegenomen vraag naar gecertificeerde brandbeveiligingsoplossingen en de aanpak per segment.

Belangrijkste ontwikkelingen

Het voorbije jaar boekte Etex opmerkelijke resultaten met betrekking tot haar zes voornaamste strategische pijlers. De belangrijkste mijlpalen die werden bereikt, zijn:

 • De investering van 140 miljoen GBP – de grootste in de geschiedenis van de groep – in een nieuwe gipsplaatfabriek in Bristol (VK), wat ons vertrouwen in het sterke potentieel van de Britse markt en de betrokkenheid bij onze klanten onderstreept. Deze nieuwe, ultramoderne fabriek zal uitgerust zijn met energie- en hulpbronefficiënte productietechnologieën.
 • Om onze positie in vezelcement te maximaliseren, werd in januari 2019 de divisie Exteriors gelanceerd. In deze divisie zijn de productiecapaciteit, hulpbronnen en technologieën van al onze vezelcementactiviteiten gecentraliseerd met als gevolg dat we flexibeler, beter gecoördineerd, en klantgerichter werken. 2019 was een overgangsjaar, maar er werd een stevige basis gelegd op het vlak van kwaliteit, innovatie en branding. Daarmee is de weg geëffend voor een veelbelovende toekomst.
 • In Residential Roofing hebben we vorig jaar twee grote bedrijven verkocht, Marley Ltd (UK) en Umbelino Monteiro (Portugal). Deze beslissing strookt volledig met onze strategie, aangezien kleidakpannen en -componenten buiten onze ambitie vallen om wereldspeler te worden in lichtgewicht- en modulaire bouw. In Duitsland en Oost-Europa hebben we met succes ons merk Creaton sterker in de markt gezet.
 • We hebben een nieuwe divisie gecreëerd voor lichtgewicht-, droge en modulaire bouwtechnologieën. was created. De divisie New Ways, cdie sinds januari 2020 operationeel is, combineert onze expertise in vezelcement- en gipsplaatoplossingen met nieuwe bouwmethoden die sneller, duurzamer, grondstofvriendelijker en betaalbaarder zijn dan traditionele methoden. De divisie is gespecialiseerd in twee modulaire kerntechnologieën voor de bouw, namelijk hout- en staalskeletbouw, en bestaat uit drie bedrijven: E2E in Chili, Tecverde (waarin E2E sinds begin 2020 een meerderheidsbelang heeft) in Brazilië en EOS in het VK.

Etex bleef in 2019 ook verder streven naar purchasing excellence (uitmuntendheid bij inkopen) door een versterking van het categoriemanagement en de harmonisering van inkoopprocessen. Deze maatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke besparing van 47 miljoen EUR en zullen in 2020 worden uitgebreid.

Als reactie op de resultaten van onze eerste wereldwijde onderzoek naar de betrokkenheid van werknemers in 2018, hebben we in 2019 de Etex Awards gelanceerd: drie niveaus van erkenning voor individuele werknemers en teams die, wat de strategische doelstellingen van Etex betreft, uitzonderlijk presteren, een aanzienlijke financiële impact hebben of doorbraken realiseren. In 2019 werden 405 Etex Impact Awards en 66 Etex Excellence Awards uitgereikt. Door het uitbreken van de COVID-19-crisis is de uitreiking van de eerste Etex CEO Award uitgesteld tot later dit jaar.

Etex werkte ten slotte samen met de non-profitorganisatie Techo, een Latijns-Amerikaans huisvestingsinitiatief dat armoede in landen in de hele regio bestrijdt, om veilige, mooie, betaalbare en bestendige modulaire woningen voor gezinnen te bouwen in Peru. Onze oproep voor Etex-vrijwilligers kreeg een enorme respons: meer dan 400 kandidaten hebben zich aangemeld voor deelname. De Etex-vrijwilligers hebben samen met Techo-experts blijk gegeven van onze gezamenlijke inzet voor ‘Connect and Care’ door de levensomstandigheden van negen gezinnen in het Ventanilla-district in de buurt van Lima te verbeteren. In de toekomst zullen we voortbouwen op onze samenwerking met Techo en nieuwe projecten opzetten die onze doelstelling “Inspiring ways of living” in de praktijk brengen.

Vooruitzichten voor 2020 bepaald door COVID-19-gezondheidscrisis

Naarmate de coronaviruspandemie (COVID-19) zich verder uitbreidt en steeds meer landen strenge maatregelen aankondigen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, staan bedrijven wereldwijd onder druk. Etex vormt daarop geen uitzondering en de impact van de virusuitbraak op onze activiteiten blijft verder toenemen. Bovendien zijn een aantal Etex-collega’s besmet met het virus.

Blijvende gezondheidsmaatregelen om het virus in te dijken, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de resultaten van onze activiteiten, financiële positie en nettoactiva in 2020. Tot nu toe moesten sommige van onze productiesites hun activiteiten stopzetten of aanzienlijk vertragen, terwijl we op specifieke markten te maken krijgen met een aanzienlijke vertraging van de vraag. We hebben weinig zicht op wat de impact van het virus op onze markten kan zijn in de komende maanden. Elke verstoring is een bron van onzekerheid, maar we hebben een streng beleid en management hulpmiddelen ingevoerd om de potentiële impact te beperken alsook het uitgavenniveau nauwlettend op te volgen.

In dit stadium kunnen we de impact van deze wereldwijde crisis op onze financiële prestaties in het algemeen nog niet inschatten. Toch zijn we ervan overtuigd dat onze strenge controle over de kosten de positie van Etex in het heden en in de toekomst zal garanderen, rekening houdend met onze sterke financiële positie, onze sterke balans eind 2019, onze beschikbare financiële middelen en een zorgvuldig beheer van onze kaspositie.

Etex zou bij de bekendmaking van haar halfjaarresultaten op 31 augustus 2020 een duidelijker beeld moeten hebben van haar vooruitzichten voor 2020.

Wijzigingen in de Raad van bestuur

Pierre Vareille heeft de Raad van bestuur op 29 oktober 2019 verlaten. De mandaten van Gustavo Oviedo en Philippe Vlerick lopen af op de eerstvolgende algemene vergadering op 27 mei 2020.

Volgende aandeelhoudersvergadering van Etex

In het licht van de wereldwijde reisbeperkingen en aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten over “social distancing” herbekijkt Etex zijn opties voor de aandeelhoudersvergadering die gepland staat op 27 mei 2020. Zodra de desbetreffende wetswijzigingen in België worden toegepast en gepubliceerd, zullen we meer informatie delen.


Kerncijfers van 2019

Resultaten en jaarverslag 2019

De geconsolideerde jaarrekening voor 2019 werd goedgekeurd door de Raad van bestuur op 2 april 2020 en zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

De commissaris heeft bij de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Het jaarverslag 2019 van Etex is vanaf 6 april 2020 beschikbaar op de website https://etexgroup.com/annualreport2019