De duurzame lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn de drijvende kracht achter de zeer sterke financiële prestaties in 2022

De duurzame lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn de drijvende kracht achter de zeer sterke financiële prestaties in 2022

Hoogtepunten

 • Voor het vijfde jaar op rij tekent Etex over de hele lijn nieuwe recordcijfers op, onder meer wat omzet, REBITDA en recurrente nettowinst betreft. Tegelijkertijd zet Etex een belangrijke mijlpaal neer in het kader van haar “Road to Sustainability 2030” engagementen
 • Een recordomzet van 3,714 miljard EUR, ofwel een stijging van 25,0 % ten opzichte van 2021, dankzij de prestaties van de recent overgenomen Europese leider in isolatie URSA en de Australische gipsplaat activiteiten, samen met stabiele volumes en hogere gemiddelde verkoopprijzen. Op vergelijkbare basis¹ betekent dit een stijging van 13,3 %
 • Hoogste absolute REBITDA-waarde ooit, met een waarde van 645 miljoen EUR ofwel een stijging van 13,2 %, voornamelijk door de hogere inkomsten in combinatie met de positieve impact van de overname van de Europese leider in isolatie URSA. Een stijging op vergelijkbare basis¹ van 2,8 % ten opzichte van 2021
 • Stijging van de recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) tot 275 miljoen EUR, + 2,9 % op jaarbasis
 • Stijging van de netto financiële schuld tot 1,031 miljard EUR tegenover 214 miljoen EUR in 2021, voornamelijk als gevolg van de overname van URSA, maar gedeeltelijk gecompenseerd door de vrije kasstroom
 • Brutodividend over de winst van 2022: 0,93 EUR per aandeel (+10,7 %) voorgesteld door de Raad van bestuur
 • Vooruitzichten voor 2023: de volatiliteit en onzekerheid zullen naar verwachting aanhouden, vooral voor de energie- en grondstofprijzen. Etex vertrouwt er echter op dat de vraag naar haar producten en oplossingen sterk zal blijven, gezien hun intrinsieke duurzame waarde en de aanhoudende renovatie- en nieuwbouwbehoeften. De REBITDA-marge zal naar verwachting stabiel blijven
 • Duurzaamheid: in 2022 ging de ESG-risicoclassificatie erop vooruit en belandde Etex in de top 10 van de sectorgroep wereldwijd. Tussen 2018 en 2022 werd er 54 % meer gerecycleerd gips gebruikt, waardoor Etex de meest geavanceerde gipsrecycleerder werd in heel Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk, de absolute CO2-uitstoot werd met 19,9 % teruggedrongen en vermindering met 26,5 % van de hoeveelheid gestort afval in absolute waarde
 • Het jaarverslag van 2022 van Etex wordt op 6 april 2023 gepubliceerd

Commentaar van Bernard Delvaux, CEO van Etex: “Ik kan met trots melden dat Etex in 2022 voor het vijfde jaar op rij opnieuw een aanzienlijke groei heeft gerealiseerd. Na een uitzonderlijk jaar 2021 boekten we nieuwe recordresultaten, onder meer wat omzet, REBITDA en recurrente nettowinst betreft. Daar zijn we in geslaagd ondanks een ongunstige economische context, onder meer gekenmerkt door een wereld die nog steeds herstelt van de COVID-19-pandemie, de invasie van Rusland in Oekraïne, een energiecrisis en de wereldwijde inflatie. Onze lichtgewicht bouwoplossingen zijn -gelet op hun intrinsieke duurzame waarde- een perfect antwoord op de huidige renovatie- en nieuwbouwbehoeften. In vergelijking met traditionele bouwmethodes komt er bij de productie van de Etex producten tot 45 % minder uitstoot vrij; bieden onze producten één tot zeven keer betere warmte- en geluidsisolatie (wat de energie-efficiëntie verhoogt en uitstoot verlaagt); en zijn onze producten beter recycleerbaar, flexibeler en aanpasbaarder. Etex is er met andere woorden in 2022 in geslaagd urgente uitdagingen in een volatiele markt het hoofd te bieden terwijl ze haar groeipad naar een duurzame toekomst bleef volgen met haar gamma aan lichtgewicht bouwoplossingen.

De veelbelovende resultaten kunnen worden verklaard door verschillende belangrijke factoren. De omzetgroei was vooral te danken aan enkele van onze recente overnames, namelijk de overname van de Europese isolatiespecialist URSA in 2022 en de overname van de Australische gipsplaat activiteiten in 2021. Onze positieve marges tonen onze wendbaarheid en ons reactievermogen door aanhoudende monitoring van kosten-prijsverhouding en door snelle aanpassingen aan uitdagende marktsituaties. We waren ook succesvol in het implementeren van een bedachtzame aanpak van overheadkosten en hebben de energieprijzen onder controle gehouden dankzij een doeltreffende hedging strategie. Ten slotte, toonde Etex, gelet op de volatiliteit aan de vraagzijde, een indrukwekkende flexibiliteit op het vlak van productie in de meer dan 140 vestigingen over de hele wereld. Als we terugblikken op de groei van Etex in de afgelopen jaren, dan kunnen we zeggen dat die bijzonder indrukwekkend is geweest. Onze gedreven focus om een pionier en leider te worden in lichtgewicht bouwoplossingen heeft Etex toegelaten om significant te groeien.

Naast dit financiële succes was 2022 ook een jaar van andere mijlpalen voor Etex. We zijn van start gegaan met onze engagementen in het kader van de ‘Road to Sustainability 2030’, met duidelijke doelstellingen en een eerste vooruitgang op het vlak van veiligheid en welzijn, diversiteit en inclusie, circulariteit, decarbonisatie en betrokkenheid van klanten. We verbeterden opnieuw onze ESG-risicoclassificatie en belandden in de top 10 van onze sectorgroep wereldwijd. Sinds 2018 boekten we aanzienlijke vooruitgang in ons streven naar duurzaamheid. Zo werd er 54 % meer gerecycleerd gips gebruikt, waardoor Etex de meest geavanceerde gipsrecycleerder werd in heel Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk, de absolute CO2-uitstoot werd met 19,9 % teruggedrongen, samen met een vermindering met 26,5, % van de hoeveelheid gestort afval in absolute waarde.

Toen het conflict in Oekraïne uitbrak, zijn we onmiddellijk van start gegaan met een steunprogramma voor onze 250 Oekraïense collega’s en hun families en namen we eveneens een krachtig standpunt over Rusland in. Op pagina 6 tot 8 vindt u meer informatie over onze verwezenlijkingen bij onze vier strategische drijfveren, zijnde betrokken mensen, operationele uitmuntendheid, klantbeleving en commerciële uitmuntendheid, evenals duurzaamheid en innovatie.

In 2023 zullen de volatiliteit en onzekerheid naar verwachting blijven aanhouden, vooral met betrekking tot energie- en grondstofprijzen, maar we vertrouwen erop dat de vraag naar de producten en oplossingen van Etex sterk zal blijven, gezien hun intrinsieke duurzame waarde en de aanhoudende renovatie- en nieuwbouwbehoeften. We blijven daarom maand na maand uiterst alert, flexibel en responsief in de verschillende landen en voor de verschillende producten om deze onzekerheid door te komen. We zien ook potentiële kansen om technologieën vaker in te zetten en onze groei aan te houden met een REBIDTA-marge die naar verwachting sterk zal blijven. We streven ernaar om de meest innovatieve en duurzame wereldwijde producent van bouwmaterialen te zijn. De combinatie van deze elementen moet Etex helpen goede resultaten te blijven neerzetten en woningen te bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn.”

Uitstekende prestaties ondanks volatiliteit en onzekerheid

Bijdrage aan de REBITDA-evolutie van 2021 tot 2022 (in miljoen EUR)
De duurzame lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn de drijvende kracht achter de zeer sterke financiële prestaties in 2022

In 2022 tekende Etex een omzet van 3,714 miljard EUR op. Wanneer rekening wordt gehouden met de impact van veranderingen in de consolidatiekring, de wisselkoerseffecten en de hyperinflatie, en ondanks de achteruitgang van de activiteiten van Etex in Oekraïne en Rusland, steeg de omzet met 25 % op jaarbasis. Op vergelijkbare basis¹ (dezelfde wisselkoersen en consolidatiekring) betekent dit een omzetstijging van 13,3 %. Dit resultaat is te danken aan de stabiele volumes en de gestegen gemiddelde verkoopprijzen. De positieve netto-impact van de consolidatiekring van 11,5 % in vergelijking met 2021 is toe te schrijven aan bijkomende volumes van de recente overnames van Etex, namelijk URSA en de Australische gipsplaat activiteiten.

De recurrente operationele kasstroom (REBITDA) steeg tot 645 miljoen EUR, de hoogste absolute waarde ooit, een stijging van 13,2 %. Dit resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere omzet in combinatie met de positieve impact van de overname van de Europese leider in isolatie URSA. Dit komt neer op een stijging op vergelijkbare basis¹ van 2,8 % ten opzichte van 2021. De REBITDA steeg ook met 17,4 %, uitgedrukt als percentage van de omzet, ten opzichte van 19,2 % in 2021.

De recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) van Etex steeg in 2022 tot 275 miljoen EUR, een stijging van 2,9 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst van de onderneming steeg in 2022 met 8,2 % op jaarbasis tot 210 miljoen EUR.

Eind december 2022 bedroeg de netto financiële schuld van Etex 1,031 miljard EUR, in vergelijking met 214 miljoen EUR eind december 2021. Deze stijging was vooral het gevolg van de overname van de Europese leider in isolatie URSA, maar werd gedeeltelijk gecompenseerd door de vrije kasstroom. Om deze overname te financieren rondde Etex in juni 2022 de uitgifte van haar eerste ESG-gerelateerde Schuldschein af, waarbij 800 miljoen EUR werd opgehaald. Dit is de grootste ESG-gerelateerde Schuldschein-uitgifte ooit door een niet-Duitstalige onderneming.

Op de aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2023 zal de raad van bestuur van Etex voorstellen het brutodividend over de winst van 2022 met 10,7 % te verhogen tot 0,93 EUR per aandeel.

Omzet per regio en divisie

Bijdrage aan de omzetevolutie van 2021 tot 2022 (in miljoen EUR)
De duurzame lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn de drijvende kracht achter de zeer sterke financiële prestaties in 2022

Alle divisies hebben een omzetgroei gerealiseerd in alle regio's, met uitzondering, voor de divisie Exteriors, van Chili, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Peru en de Scandinavische landen.

De omzet van de divisie Building Performance steeg op vergelijkbare basis¹ met 15,5 % tot 2.434 miljoen EUR. De marktposities en bedrijfsresultaten van de divisie evolueerden positief in 2022, onder meer in de recent overgenomen Australische gipsplaat activiteiten. De divisie gaf blijk van leiderschap te midden van de stijging van de grondstofprijzen. Ondanks een moeizaam derde kwartaal kende de divisie een sterke eerste helft en eindigde het jaar sterk.

De omzet van de divisie Exteriors steeg op vergelijkbare basis¹ met 6,1 % tot 683 miljoen EUR, voornamelijk dankzij een efficiënt prijsbeheer dat de impact van de stijging in de grondstofkosten verzachtte, in combinatie met een volumestijging in Noord-Amerika. De divisie noteerde ook een aanzienlijke dubbelcijferige groei in Noord-Amerika en Australië en een enkelcijferige groei in Europa, maar kende een daling in Latijns-Amerika.

De omzet van de divisie Industry steeg op vergelijkbare basis¹ met 14,8 % tot 203 miljoen EUR. Alle segmenten van de divisie (transport, warmtebehandelingsindustrie, energie- en brandwerende toepassingen en apparaten) groeiden in 2022. Dit is voornamelijk te verklaren door het prijsbeheer en een gezonde volumegroei waarbij veel projecten uit 2021 worden voortgezet.

De nieuwste en vijfde divisie van Etex, Insulation, boekte in zijn eerste zeven maanden een omzet van 312 miljoen EUR. Met de Europese leider in isolatie URSA in zijn portefeuille sinds juni 2022 wist de divisie de negatieve effecten, marktverstoringen en de oorlog in Oekraïne te compenseren. De vroege maanden kenden zeer sterke volumes, gevolgd door bescheiden dalingen. De resultaten van Insulation ondervonden de gevolgen van de problemen met inflatie, gas-, energie- en grondstofprijzen, maar het energiebesparende aspect van isolatie maakte zijn producten – glaswol en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) – nog aantrekkelijker dan voorgaande jaren.

De omzet van de divisie New Ways steeg op vergelijkbare basis¹ met 10,3 % tot 83 miljoen EUR in 2022, vooral door de Britse en Ierse markt die zich openstelde voor de offsitebouw en die gesteund werd door overheidsmaatregelen. 2022 was het eerste jaar waarin alle bedrijven honderd procent bijdroegen aan de divisie New Ways en Etex, na de overnames in 2021. Over het algemeen steeg de omzet in 2022 aanzienlijk ten opzichte van het jaar voordien, net als de staalprijzen die ook een impact hadden.

Belangrijkste ontwikkelingen

Bij de fusies, overnames en afstotingen zagen we in 2022 belangrijke ontwikkelingen:

 • Op 1 juni 2022 voltooide Etex de overname van URSA, een Europese leider in minerale glaswol en geëxtrudeerd polystyreen die aanwezig is in meer dan 20 landen dankzij een netwerk van 13 productievestigingen en meer dan 1.500 medewerkers. Dit heeft geleid tot de oprichting van de vijfde en nieuwste divisie: Insulation. Duurzaamheid is een belangrijk strategisch aandachtspunt voor Etex. Daarom is URSA klaar om op dit gebied het voortouw te nemen met het productgamma, de prestaties op het vlak van milieu, maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur (ESG), de strategische focus op duurzaamheid en het recyclageprogramma.
 • Toen Rusland Oekraïne binnenviel, nam Etex een krachtig standpunt in door alle opties te bekijken om uit Rusland weg te trekken. Daarbij werden de Russische activiteiten van Etex afgezonderd en werd de export van vezelcement naar Rusland stopgezet. De Etex-fabriek in Bakhmut (Oekraïne) is aanzienlijk beschadigd door bombardementen.
 • Etex herzag haar portfolio van initiatieven in haar offsite business line en besloot zich te concentreren op business to business in Europa. Daarom begon Etex in het laatste kwartaal van 2022 aan de afstoting van haar belangen in haar vier joint ventures in Latijns-Amerika voor haar offsite-divisie New Ways: E2E in Chili, Tecverde in Brazilië, evenals Icon Plus in zowel Argentinië als Ecuador. Deze beslissing kwam er omdat de regio minder potentieel voor offsitebouw toont als Europa en ook niet wordt geholpen door de huidige economische context. Etex gelooft nog steeds sterk in offsitebouw en wil zich daarom meer toeleggen op Europa, dat gezonde vooruitzichten biedt voor een versnelde groei, met focus op B2B in overeenstemming met de kernactiviteiten van de Etex groep.

Op tien jaar tijd, sinds 2012, is Etex erin geslaagd een pionier en leider te worden op het vlak van lichtgewicht bouwoplossingen. Dit gebeurde door de verkoop van de activiteiten op het gebied van klei- en betondakpannen, de overname van gipsplaat activiteiten in heel Europa en Australië, de oprichting van de divisie New Ways die de modulaire en offsite-ambities van Etex aanstuurt, de uitbreiding van de passieve brandbeveiliging en ten slotte de overname van de isolatie-activiteiten in glaswol en XPS van URSA in Europa.

Dankzij de overname van URSA in 2022 kon Etex haar strategische kader verder verfijnen. Dat kader richt zich op vier factoren die berusten op vijf technologieën: gips, vezelcement, passieve brandbeveiliging en hoogwaardige isolatie, isolatie, en systemen en oplossingen.

De duurzame lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn de drijvende kracht achter de zeer sterke financiële prestaties in 2022

Etex is er in 2022 in de eerste plaats in geslaagd om in het kader van ‘Duurzaamheid en Innovatie’ de Road to Sustainability 2030-aanpak te lanceren. De duurzaamheidsdoelstellingen van Etex zijn ambitieus en het bedrijf heeft hard gewerkt om ze te vertalen in specifieke werkstromen, duidelijke actieplannen en doelstellingen. Ze zijn onderverdeeld in vijf prioritaire domeinen:

 • Gezondheid, veiligheid en welzijn: het dagelijkse doel is nul dodelijke ongevallen, letsels of burn-outs;
 • Betrokkenheid van klanten: Etex wil tegen 2025 een duurzame roadmap per productplatform uitbouwen;
 • Diversiteit, gelijkheid en inclusie: tegen 2025 zal Etex beleidslijnen, procedures en praktijken inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie uitwerken voor alle teamleden. Het zal ook alle teamleden opleiden op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten;
 • Decarbonisatie: het doel voor 2030 is de broeikasgasuitstoot (intensiteit van scopes 1 en 2) met 35 % te verminderen ten opzichte van 2018;
 • Circulariteit: tegen 2030 zal Etex meer dan 20 % circulaire input als grondstof gebruiken (in vergelijking met 2018), geen afval naar de afvalberg brengen, 100 % gerecycleerd verpakkingsmateriaal gebruiken en de plastic verpakkingen met 20 % verminderen (in vergelijking met 2018), een terugneemservice aanbieden voor haar productportfolio in 80 % van de Europese landen waar het actief is en 50 % van haar innovatiemiddelen inzetten op duurzaamheid.

Daarnaast kreeg Etex van Sustainalytics een verbeterde ESG-risicoclassificatie van 17,0 ten opzichte van 18,1 in 2021. Dit is de vierde keer op rij dat Etex haar score verbetert en zich daarmee bij de top 10 van de categorie ‘bouwproducten’ plaatst. Als Etex vandaag zou worden opgenomen in de nieuwe ESG-index van Euronext BEL®, die de ratings van in Brussel genoteerde bedrijven bijhoudt, zou het bedrijf beter scoren dan ten minste 7 van de 20 ondernemingen. Tussen 2018 en 2022 boekte Etex aanzienlijke vooruitgang in haar duurzaamheidstraject, onder meer door 54 % meer gerecycleerd gips te gebruiken, waardoor Etex de meest geavanceerde gipsrecycleerder in heel Europa werd, inclusief het Verenigd Koninkrijk, de absolute CO2-uitstoot met 19,9 % deed dalen, samen met een vermindering met 26,5 % van de hoeveelheid gestort afval in absolute waarde.

Als het om de prioriteit ‘Betrokken mensen’ gaat, kan Etex met trots stellen dat zij onmiddellijk steunmaatregelen heeft genomen voor de 250 Oekraïense collega’s en hun gezinnen toen het conflict in hun land uitbrak. Etex hielp onder meer met dagelijkse contacten, bij verhuizingen binnen Oekraïne of Europa, financiële steun, overplaatsingen, opleiding en geldinzamelingen. Aan de derde editie van de ‘Me & Etex’-enquête die peilt naar de betrokkenheid van onze werknemers namen maar liefst 84 % van onze werknemers deel. Daaruit bleek een betrokkenheid van 84 % voor heel Etex, een daling van 1 % in vergelijking met vorig jaar, maar nog steeds 4 % boven de wereldwijde productienorm. De resultaten tonen veerkracht binnen de teams na twee jaar COVID-19 en zullen Etex helpen om de betrokkenheid verder te verbeteren. Etex bleef ook de uitstekende prestaties van haar medewerkers erkennen via de Etex Awards, die in 2022 werden gewonnen door de fabriek van Etex Maipú in Chili. Via een roadshow in heel Europa kon Etex met succes meer dan 1.500 nieuwe collega’s van URSA integreren, waardoor ze vanaf dag één echt deel gingen uitmaken van Etex.

Voor de focus van Etex op ‘Operationele uitmuntendheid’ in 2022 moest worden ingespeeld op extreme onzekerheden. Dankzij de flexibiliteit van de fabrieken om te beantwoorden aan de volatiele vraag kon Etex haar klanten blijven bedienen en de service en voorraden onder controle houden. Etex voerde, onder meer via haar aankoopteams en teams voor de toeleveringsketen, een intensieve evaluatie uit van de kostenfactoren van haar producten en greep kansen aan voor kostenbesparingen, terwijl het bedrijf in een volatiele context een sterke controle over de energieprijzen behield. In 2022 bereidde Etex zich voor op de toekomst door een recordbedrag van 302 miljoen EUR te investeren in investeringsprojecten (ten opzichte van 199 miljoen EUR in 2021) om de fabrieken te onderhouden, de productiecapaciteit te verhogen en fabrieken duurzamer te maken op het vlak van CO2-uitstoot, circulariteit en veiligheid. Na enkele jaren van goede veiligheidsprestaties kende Etex jammer genoeg een teleurstellend jaar met een toename van de frequentie van ongevallen met arbeidsverzuim en de totale frequentie van ongevallen met arbeidsverzuim en ongevallen waarbij medische hulp moest worden geboden. Deze resultaten zetten Etex onder druk om zich nog meer te focussen op een sterke veiligheidscultuur, door de hoge risico’s in haar fabrieken te beperken en ongevallen te vermijden.

Om de ‘Klantbeleving en commerciële uitmuntendheid’ te verbeteren, onderzocht Etex regelmatig de productkosten om het concurrentievermogen te herstellen op markten waar dat nodig was. Een ongeziene stijging van de inputfactoren vergde een sterk prijsbeheer. Om het hoofd te bieden aan een steeds veranderende vraag tijdens het jaar, verbeterde Etex haar processen in de toeleveringsketen. Naast een sterke focus op klantbeleving, behaalde het bedrijf ook sterke Net Promoter Scores (NPS) – die de getrouwheid, de tevredenheid en het enthousiasme van klanten meet – in veel belangrijke landen, ondanks een moeilijke situatie. Op innovatief vlak heeft Etex zich ten slotte beziggehouden met het verfijnen en prioritiseren van de aankomende innovatieprojecten, het ontwikkelen van specifieke productroadmaps voor de go-to-market en het digitale kanaal, en de lancering van verschillende nieuwe producten, waaronder nieuwe hoogwaardige gipsplaten.

Vooruitzichten voor 2023

Etex verwacht dat de volatiliteit en onzekerheid zullen aanhouden, vooral voor de energie- en grondstofprijzen, maar vertrouwt erop dat de vraag naar haar producten en oplossingen sterk zal blijven, gezien hun intrinsieke duurzame waarde en de aanhoudende renovatie- en nieuwbouwbehoeften. Etex blijft daarom maand na maand uiterst alert, flexibel en responsief in de verschillende landen en voor de verschillende producten om deze onzekerheid de baas te zijn. Etex ziet ook potentiële kansen om technologieën vaker in te zetten en de groei aan te houden. Etex streeft ernaar om de meest innovatieve en duurzame producent van bouwmaterialen ter wereld te zijn en verwacht die belofte waar te maken en woningen te helpen bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn.

Wijzigingen in de raad van bestuur

Het mandaat van onafhankelijk bestuurders van MucH BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Muriel De Lathouwer, en ViaBylity BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hans Van Bylen, zal voorgesteld worden om verlengd te worden op de Algemene vergadering van aandeelhouders van 24 mei 2023.

Kerncijfers van 2022

De duurzame lichtgewicht bouwoplossingen van Etex zijn de drijvende kracht achter de zeer sterke financiële prestaties in 2022

¹ Op vergelijkbare basis verwijzen de percentages naar de vergelijking tussen boekjaar 2022 en boekjaar 2021, waarbij die laatste wordt omgerekend tegen identieke wisselkoersen, met uitzondering van de impact van de hyperinflatie, van de pas overgenomen URSA-activiteiten in 2022 en de overnames van de Australische gipsplaatactiviteiten en de divisie New Ways in 2021, evenals de impact van de Oekraïense en Russische activiteiten die geneutraliseerd worden.

² De waarden worden uitgedrukt exclusief het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaal-programma (259 miljoen EUR per 31/12/2022, tegenover 167 miljoen EUR het jaar voordien).

De geconsolideerde jaarrekening 2022 zal door de Raad van bestuur worden goedgekeurd op 30 maart 2023 en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene vergadering van aandeelhouders.

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde heeft bevestigd dat de controle van het ontwerp van de geconsolideerde balans, geconsolideerde winst- en verliesrekening en geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten nagenoeg beëindigd is en dat tot op heden geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. De commissaris heeft tevens bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het bijgevoegd perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overeenstemt met het ontwerp van de geconsolideerde balans, geconsolideerde winst- en verliesrekening en geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten op basis waarvan het is opgemaakt.

De geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseede resultaten en de geconsolideerde balans staan in de bijlage op blz. 11 en 12.

Het jaarverslag 2022 van het bedrijf is vanaf 6 april 2023 beschikbaar op de website van Etex.