Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering op 22 oktober 2020

Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering op 22 oktober 2020

De aandeelhouders van Etex NV worden ervan op de hoogte gesteld dat een Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van Etex zal plaatsvinden op donderdag 22 oktober 2020 om 15.00 uur Belgische tijd op de zetel van de Vennootschap, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K, 1930 Zaventem, of op een andere plaats die daar zal worden meegedeeld op dat ogenblik.

In het kader van de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering zijn de oproeping en het volmachtformulier beschikbaar op de website van Etex op https://www.etexgroup.com/nl-be/living/Investeerdersrelaties/

In het licht van de COVID-19 pandemie worden aandeelhouders sterk aangemoedigd om bij volmacht hun stem uit te brengen.

De Vennootschap zal een uitzending van de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering organiseren. Aandeelhouders die de toelatingsvoorwaarden correct vervuld hebben en ermee ingestemd hebben om via e-mail toegang te krijgen tot de uitzending, zullen een e-mail ontvangen met uitleg over hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze uitzending op donderdag 22 oktober 2020 om 15.00 uur Belgische tijd. De uitzending is niet interactief.