Hoewel we asbest sinds 2002 weren uit onze productieprocessen, gaan we nog steeds behoedzaam om met ons verleden.

In lijn met de evolutie van de wetenschappelijke kennis en de wetgeving hebben Etex-bedrijven maatregelen genomen om de blootstelling aan asbest af te bouwen en te voldoen aan de aanbevolen drempelwaarden, om dan het gebruik van asbest wereldwijd volledig te bannen uit hun productieprocessen. Hoewel we het verleden niet ongedaan kunnen maken, hebben we een verplicht beleid ingevoerd bij al onze bedrijven om slachtoffers van asbest te helpen:

  • Vergoeding voor slachtoffers: Mensen die ziek worden ten gevolge van blootstelling aan asbest die Etex-bedrijven in het verleden gebruikten, ontvangen een billijke vergoeding. Deze vergoeding wordt ofwel uitbetaald door het sociale zekerheidssysteem, door een privé-verzekering, of door Etex zelf, afhankelijk van de wetgeving van het land in kwestie en de bedrijfsspecifieke verzekeringsdekking.
  • Blootstelling vermijden: Etex-bedrijven blijven de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat medewerkers en andere personen worden blootgesteld aan asbestvezels. Alle asbesthoudende materialen worden in de loop der jaren verwijderd uit onze gebouwen en worden in de tussentijd uiterst zorgvuldig beheerd. Bovendien worden onze bestaande stortplaatsen op regelmatige basis gecontroleerd en beheerd om blootstellingsrisico’s uit te sluiten.
  • Ondersteuning van medisch en wetenschappelijk onderzoek: Etex ondersteunt medisch en wetenschappelijk onderzoek naar asbest-gerelateerde ziekten. Etex ging voor de periode 2012-2020 een ambitieuze samenwerking aan met de Belgische Stichting Tegen Kanker. Etex schenkt in totaal 6 miljoen euro. Dit geld wordt gebruikt om onderzoek naar asbest-gerelateerde ziekten te helpen financieren en om een betere diagnose en behandeling van deze ziekten mogelijk te maken.

Meer info over de eigenschappen van het natuurlijk mineraal asbest (pdf 1,59 MB)