Als wereldwijde groep zijn onze talrijke stakeholders de sleutel tot ons succes. Daarom handelen onze bedrijven in hun respectievelijke gemeenschappen als verantwoordelijke burgers.

Zowel formeel als informeel doen we er alles aan om onze verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap om te zetten in tastbare acties. Al onze bedrijven en medewerkers worden sterk aangemoedigd om in dialoog te treden, met het oog op win-winsituaties voor bedrijf en gemeenschap.

Gedragscode en antidiscriminatiebeleid

In 2011 introduceerde Etex een Gedragscode met daarin alle ethische regels en richtlijnen die elke medewerker moet volgen. Een duurzame bedrijfsfilosofie en het volledig verbod op kinderarbeid zijn slechts twee van de vele ambities die eruit spreken. Etex streeft er ook naar om de maatschappij te weerspiegelen waarin we actief zijn. Dit betekent dat we geen discriminatie tolereren op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.

Gemeenschapsprojecten

Zowat al onze bedrijven nemen deel aan lokale programma’s om de levenskwaliteit te verhogen van de mensen in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Browse eens door de talrijke voorbeelden van sociale projecten op onze website: je ontdekt meteen hoe dat precies in zijn werking gaat. Tussen tal van andere hartverwarmende verhalen ontdek je hoe ons bedrijf Eternit Peru bijdraagt aan betere woningen voor alleenstaande moeders in Lima. Hoe Eternit Gresik verschillende ngo’s helpt om Indonesische huizen te renoveren. En hoe Skinco Colombia bouwmaterialen doneert om onderdak te bieden aan Colombiaanse families in nood.