Veiligheid staat voorop bij Etex: we doen er alles aan opdat onze medewerkers elke avond ongedeerd terug naar huis kunnen. Ons doel: nul ongevallen wereldwijd.

Het resultaat van deze en andere inspanningen is dat de frequentieratio van ongevallen jaar na jaar is gedaald: van 21,3 in 2008 tot 2,2 in 2018.

Onze veiligheidsstrategie

Bij het opzetten van veiligheidsnormen en –strategieën doen we een beroep op formele richtlijnen. Tegelijk wijzen we op de individuele verantwoordelijkheid van elke werknemer. Dit komt duidelijk tot uiting in ons motto: “Safety is key, it’s up to you and me.” Wereldwijd hebben onze medewerkers dit principe omarmd. Vaak is ons veiligheidslogo een van de eerste dingen die ze zien wanneer ze op het werk aankomen.

Wij werken onafgebroken op drie veiligheidsniveaus:

  • Machineveiligheid: we verbeteren momenteel nog verder onze machineveiligheid in lijn met de Europese Machinerichtlijn. Zelfs als deze machines buiten Europa gebruikt worden, zorgen we ervoor dat die strengere regelgeving wordt toegepast in elk van onze productievestigingen om zo een hoog beschermingsniveau te verzekeren voor onze medewerkers.
  • Procedures: we hebben strikte veiligheidsprocedures vastgelegd, essentieel om ongelukken te voorkomen. We investeren in tal van veiligheidsprogramma’s en opleidingen om te verzekeren dat die procedures dagelijkse routine worden.
  • Gedrag: we werken continu aan de bewustmaking over hoe we allemaal voorzichtig moeten blijven. Verantwoordelijk gedrag werkt immers aanstekelijk. Daarnaast moedigen we ook opbouwende kritiek aan en vragen we onze mensen om elke onveilige situatie of elk bijna-ongeval te melden.

Ons doel: nul ongevallen

We scherpen ons veiligheidsbeleid continu aan door onze doelen ambitieuzer te stellen en nieuwe maatregelen te nemen. Eén ambitie verandert niet: wereldwijd tot nul ongevallen komen. We zitten op het goede spoor, maar blijven onze inspanningen voortzetten. Jaar na jaar zijn zowel het totaal aantal ongevallen als de frequentieratio gedaald. In 2018 waren 73% van de Etex-bedrijven ongevalvrij.