Innovation

Bij Etex staan we nooit stil. We streven er voortdurend naar bij te dragen aan de transformatie van de bouwsector met dezelfde pioniersgeest die al meer dan een eeuw heeft geleid tot onderzoek, ontwikkeling of de verbetering van vezelcement, gipsplaten en brandbeveiligingsoplossingen. Ons doel geeft richting aan onze strategie, waarbij innovatie als een drijvende kracht van succes wordt gebruikt.

Reference image

Innovatie maakt deel uit van de Etex-cultuur

Innovatie is de essentie van een van onze drie kernwaarden: Pioneer to lead.
Het overtreffen van de verwachtingen is iets waar we actief naar streven. Om de meeste waarde te kunnen bieden in een veranderende sector betekent leiderschap dat we de klant centraal stellen in onze voortdurende inspanningen om te blijven verbeteren en innoveren.

Reference image

 

Innovatie om het verschil te maken

Onze wereld staat voor enorme behoeften aan duurzame en kwaliteitsvolle leefruimtes. Te midden van mondiale megatrends zoals de bevolkingsgroei, schaarste aan hulpbronnen, de klimaatverandering, complexe regelgeving, ontwrichtende technologieën, snelle verstedelijking en huisvestingscrisissen, richt Etex zich meer dan ooit op innovatie en R&D om verandering te stimuleren en de koers te zetten naar een duurzame toekomst.

We moedigen nieuwsgierigheid aan en zijn er trots op waarde te creëren door verandering. We zijn volledig uitgerust met de juiste middelen, het juiste talent, de juiste drijfkracht en een open mindset om in te spelen op de verstoring van de industrie. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor flexibiliteit, partnerschappen en steeds effectievere oplossingen. Als onderdeel van deze aanpak zijn we ervan overtuigd dat lichtgewicht en modulaire bouwtechnologieën een cruciale rol spelen om tot een veiligere, slimmere, mooiere en duurzamere wereld te komen.

no-title

no-title

no-title

Innovatie voor een duurzame toekomst

Onze sector wordt gekenmerkt door milieu-uitdagingen zoals energie-intensieve productie en het gebruik van grondstoffen. Uitstoot, watergebruik en de circulaire economie zijn voor ons belangrijke milieuthema's, die we aanpakken door middel van datagedreven besluitvorming, een grotere afhankelijkheid van hernieuwbare energie en verdere emissiereductiemaatregelen. Wij geloven dat innovatie de sleutel is tot het behalen van economische winst terwijl de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus van onze productportfolio worden verminderd.

Wij zetten ons in om te helpen bij de beoordeling van de productlevenscyclus en bij productoptimalisatie, zodat eindgebruikers en architecten de energieprestaties van alle materialen die wij in onze producten gebruiken, kunnen berekenen en certificeren.

Reference image

no title

no title

no title

Partnerschappen in de hele waardeketen

Kijkend naar de toekomst, blijven we partnerschappen en samenwerking als essentieel beschouwen om onze innovatiereis te versnellen. We bundelen onze krachten met geschikte partners, zoals spelers uit de waardeketen, start-ups en universiteiten voor wetenschappelijk onderzoek. De Etex innovatie- en technologiecentra over de hele wereld zetten hun expertise en kennis volledig in om onze ambities te verwezenlijken.

 

Reference image


Het versnellen van onze inspanningen
voor de toekomst

Bij Etex hebben we de ambitie om een sleutelrol te spelen in de transformatie van de bouwsector. We maken volledig gebruik van nieuwe technologieën en mogelijkheden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Elk jaar investeren we meer dan 30 miljoen euro in R&D en innovatie, met een bijzondere focus op zowel lichtgewicht materialen als modulaire en offsite bouwmethoden. De voordelen van lichtgewicht variëren van verminderde grondstoffen en energieverbruik en minder afval en uitstoot tot een verbeterde circulariteit op de lange termijn door mogelijkheden voor latere deconstructie, hergebruik en recyclage.
Gedreven door 6 megatrends – grondstoffenschaarste, een groeiende wereldbevolking, vergrijzende steden, technologische evoluties, toenemende complexiteit en productiviteitskwesties - hebben we belangrijke strategische investeringen gedaan in de technologieën en expertisegebieden waarvan we geloven dat ze cruciaal zullen zijn voor de toekomst. In 2020 lanceerden we onze New Ways-divisie, gespecialiseerd in lichtgewicht en modulaire bouwtechnologieën. Met deze divisie kunnen we onze ambitie realiseren om mensen over de hele wereld mooie, betaalbare en hoogwaardige woningen aan te bieden via bouwoplossingen in plaats van losse producten.

 

modular.png

Reference image

no title

no title

no title

Nieuwe ideeën voor een circulaire economie

Voor ons betekent circulariteit het aanbieden van innovatieve en duurzame producten en diensten en het verschuiven van onze mindset van lineaire extractie-, productie- en consumptiepatronen (take-make-use-waste) naar circulaire productie- en consumptiestromen waarin materialen op een oneindige, ecologisch verantwoorde manier worden verworven, en hulpbronnen voortdurend worden hergebruikt of geregenereerd. Om een nieuwe circulaire waardeketen te creëren, moeten we nieuwe oplossingen ontwikkelen. Wij geloven dat innovatie de sleutel is tot deze overgang.

 

Innovatie- en technologiecentra

Innovatie- en technologiecentra

Innovatie- en technologiecentra

Onze innovatie- en technologiecentra over de hele wereld (Tisselt, Kapelle-op-den-bos, Heidelberg, Linz, Avignon) zetten hun expertise en kennis volledig in om onze ambities te verwezenlijken. Onze afdelingen die instaan voor het testen van producten en systemen bestaan uit laboratoriumpersoneel, installateurs en experts die de innovatiedoelstellingen van de groep ondersteunen. Hun voornaamste taak is het testen van de nieuw ontwikkelde producten en systemen op technische kwaliteit, duurzaamheid en esthetiek.

Ben je een ingenieur of een Bachelor/Master student, en wil je ons helpen bij het verleggen van grenzen en voor baanbrekende innovaties te zorgen. Neem dan zeker contact met ons op.

 

Reference image

Innovation_3.jpg

Digitalisering en Industrie 4.0

Door de uitmuntende productie, constructie en onderhoud kunnen de lichtgewicht oplossingen uitblinken. Onze inspanningen, met name door BIM (Building Information Modeling) en automatisering, verbeteren de werk- en kostenefficiëntie voor alle bouwpartners en eindklanten. BIM stelt ons in staat om bouwprojecten gezamenlijk te beheren en helpt de inspanningen van alle teams en stakeholders in het proces te coördineren. Het is onze ambitie om de bouwsector verder te ontwrichten en de manier waarop we werken te veranderen door digitale transformatie te stimuleren en digitale processen en technologische innovatie toe te passen. We onderzoeken het potentieel van Industrie 4.0 en hoe verbonden technologie een positieve invloed kan hebben op ons bedrijf. Vandaag de dag implementeren we al grote veranderingen en bereiden we ons voor om te evolueren richting een slimme toekomst, of het nu gaat om data-analyse, bedrijfsprocessen of klantervaring. Door overnames en het actief nastreven van kennis via onderzoek versnelt Etex de prestaties van modulaire bouwexpertise met een sterke focus op digitale transformatie.

Innovation projects

Ontvang als eerste het nieuws