De drijvende kracht achter Etex? Dat zijn onze 14.500 medewerkers. Daarnaast geven ons Executive Committee en onze raad van bestuur de juiste richting aan.

Dagelijks bestuur

 

Het dagelijks bestuur van Etex is toevertrouwd aan onze CEO Paul Van Oyen en het Executive Committee.

 
 
 
 
 
 
 
0
CEO, Heads of Division en ondersteunende functies.

Onze structuur

Al meer dan een eeuw kent Etex zowel geografische groei als productdiversificatie. Onze structuur weerspiegelt die dubbele expansie: vandaag zijn we georganiseerd in globale divisies.

Etex
Building
Performance
Etex
Residential
Roofing
Etex
Exteriors
Etex
Industry

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur bepaalt onze algemene strategie, beslist over grote investeringen en waakt over bedrijfskwesties. De Raad is samengesteld uit afgevaardigden van zowel aandeelhouders als het management, en met daarnaast onafhankelijke bestuurders. Vier comités gaan dieper in op specifieke kwesties en brengen hierover advies uit aan de Raad van Bestuur:

 
 
0

Strategisch
Comité
Risk and
Audit-
comité
Selectie- en
Remuneratie-
comité
CSR-
comité

Corporate Governance

Bij Etex houden we ons aan de principes van Deugdelijk Bestuur (Corporate Governance). Onze structuur is ontworpen om onze bedrijfsprestaties te optimaliseren en tegelijk de risico’s te beperken. We doen dit op een transparante manier, met zorgvuldig uitgebalanceerde bestuursorganen die voldoende toezicht, controle en informatie bieden. Download hier de Corporate Governance Charter (Engelse versie) (pdf 482 KB).