Onze drieledige agenda bepaalt hoe Etex het hoofd zal bieden aan de uitdagingen waarvoor de bouwsector de komende jaren komt te staan.

Tegen 2050 zullen zeven op tien mensen in steden wonen. Deze snelle verstedelijking verhoogt de nood aan betere bouwproductiviteit en innovatieve methodes zoals modulair bouwen. De toenemende klimaatverandering en het tekort aan hulpbronnen maken de overgang naar energie-efficiënte bouwoplossingen en het gebruik van een cradle-to-cradle aanpak des te dringender.

Om de productiviteit op te drijven, moet de bouwsector zich aanpassen en baanbrekende technologieën beginnen in te zetten, zoals 3D printing, robotica, automatisering, drones, big data en slimme technologie. Om succesvol te zijn, zetten bedrijven overal in op vertrouwen en delen ze een wereldwijde verantwoordelijkheid.

Deze megatrends geven ons bedrijf mee vorm door de drieledige agenda die wij onszelf opleggen.

Rendabele groei

Om het juiste evenwicht te vinden tussen sneller groeien en winst genereren, bouwen wij sterke relaties op met onze klanten. Daarbij is innoveren volgens hun behoeften een succesfactor.

Omdat we de markten waarin we actief zijn nog beter willen begrijpen, zijn we gestructureerd in vier globale bedrijfsdivisies met doelgerichte portfolio’s. We proberen steeds verder te standaardiseren en te verbeteren hoe we oplossingen ontwikkelen die beantwoorden aan echte klantenbehoeften. Bovendien passen we ons portfolio continu aan aan onze sterktes en aan de noden in de markt en zijn we voortdurend bezig met het verkennen van nieuwe markten en regio’s. We brengen Sales Excellence-programma’s uit en ontwikkelen digitale tools om onze innovatie- en commerciële activiteiten te ondersteunen.

Operationele prestaties

Wij willen beter worden in wat we doen en in hoe we dat doen. Daarom brengen we continu verbeteringen aan in onze interne processen, met ons engagement voor een veilige werkplek als rode draad.

Daarbij gaan we in onze projecten stap per stap te werk. Zo hebben we een aankooporganisatie gecreëerd en een functie die wereldwijd de operationele prestaties opvolgt evenals, en hebben we onze organisatie waar nodig systematisch aangepast. Ook voerden we gestandaardiseerde IT-systemen en engineeringmethodes in en startten we overal ter wereld doeltreffende veiligheidsprogramma’s en -opleidingen op.

Betrokken medewerkers

Sterke mensen maken sterke bedrijven. Wij delen gemeenschappelijke waarden en geven onze medewerkers alle kansen om hun expertise en talent verder te ontwikkelen en samen te werken in innovatieve teams.

Enkele voorbeelden van hoe we op dit vlak actie ondernemen: onze bedrijfswaarden preciseren wat het betekent om deel uit te maken van Etex. We hebben programma’s die de leiderschaps- en managementvaardigheden van onze medewerkers verder aanscherpen, en met nieuwe tools verbeteren we ons team- en talentbeheer. Ten slotte hebben we initiatieven die de carrièremogelijkheden van onze medewerkers uitbreiden en de interne mobiliteit bevorderen.

Onze bedrijfswaarden — Passie voor perfectie, Mensen verbinden, Innoverend leiderschap — gebruiken we als leidraad om onze drieledige agenda te realiseren.

Lees meer over de waarden van Etex.