Circulair denken

Waar we heen willen

In een circulaire aanpak blijven de grondstoffen beschikbaar voor de economie en de samenleving, in plaats van verloren te gaan door storten of verbranden. In onze ambitie om de circulariteit te ondersteunen, zijn we geïnspireerd door Cradle-to-Cradle (C2C) principes. C2C is gebaseerd op het natuurmodel, waar alles een hulpbron is, energie vernieuwbaar is, diversiteit en samenwerking de norm zijn, en een systemische visie essentieel is. Een dergelijke circulariteit heeft duidelijke voordelen in die mate dat het de uitputting van hulpbronnen tegengaat, terwijl het kostenefficiëntie biedt en de langetermijnvoorziening van hulpbronnen en materialen veiligstelt.

 

circular economy.png

 

Drie sleutels om het potentieel van circulariteit te benutten

Optimization 2@3x.png

Optimalisatie

van onze huidige processen met betrekking tot afvalbeheer, verantwoord inkopen en gerelateerde activiteiten

Innovation 2@3x.png

Innovatie

om nieuwe en praktische oplossingen te vinden om onze producten en processen te verbeteren

Collaboration@3x.png

Samenwerking

Omdat in een waardeketen circulariteit is gebaseerd op alle actoren die samenwerken

Etex' circulaire economiemodel

Screenshot 2022-01-03 at 13.46.12.png

Teammate stories

Zero waste to landfill

2020 was een mijlpaaljaar voor onze ambitie om geen afval meer te storten. Onze fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en Italië waren de eerste om dit ambitieuze doel te bereiken door hergebruik- of recyclageoplossingen te implementeren voor alle soorten afval die ter plaatse worden geproduceerd.

 


% gestort afval / Totaal verwerkt afval

 

Het is spannend om mogelijkheden te verkennen die het mogelijk maken producten en materialen opnieuw te gebruiken en te recycleren zonder dat de waarde in de loop der tijd verloren gaat. Terwijl gips zeer goede recycleerbaar is en hiervoor relatief weinig energie nodig heeft, leveren materialen als vezelcement meer technische problemen op. Ik kijk graag verder dan mechanische recyclageprocessen: Hoe kunnen verschillende afvalstromen, mogelijk in verschillende bedrijfstakken, behandeld en gecombineerd worden om nieuwe producten te creëren? Met onze toekomstbestendige strategie, en door onze individuele acties te combineren met een collectieve aanpak, zijn we positief dat we de lat voor ons afvalbeheer steeds hoger kunnen blijven leggen.

Steven Wante,
Recycling Stream Manager,
Etex Belgium 

Het spuien van nieuwe ideeën voor een duurzame toekomst

Om een nieuwe circulaire waardeketen te creëren, moeten we nieuwe oplossingen ontwikkelen. We zijn van mening dat innovatie de sleutel is in deze transitie om zowel economische winst als een vermindering van de milieu-effecten te bereiken gedurende de hele levenscyclus van ons productportfolio. In 2020 hebben we onze middelen verder verhoogd om te onderzoeken hoe we de verstoring kunnen stimuleren en oplossingen kunnen produceren die technisch superieur zijn, maar die ons ook vooruit helpen bij onze duurzaamheidsambities, in lijn met onze strategie voor lichtgewicht materialen.

Onze proactieve geest komt ook tot uiting in ons Future Lab, dat in 2020 werd opgericht, waarin we erop uit zijn om externe innovatieve technologieën in onze activiteiten te integreren. Meer dan 50% van onze toekomstige Lab-activiteiten is gericht op duurzaamheidsvoordelen

 

Innovation_toppriority.png