Circulariteit

Reference image

Voor Etex is afval geen afval, maar een waardevolle grondstof die opnieuw kan worden gebruikt en tot iets nieuws kan worden verwerkt. In 2021 identificeerden we een plan om in onze sector de circulaire economie te leiden. We onderscheidden een reeks doelen voor 2030 die het volledige spectrum van onze waardeketen bestrijken. Ondertussen optimaliseerden we onze huidige processen met betrekking tot afvalbeheer en verantwoord inkopen, innovatie en samenwerking, en richtten we ons op de circulaire voordelen van onze producten.

CIRC.png

Reference image

Onze routekaart richting circulariteit:
3 circulaire procesoplossingen

 

1
Circulaire inhoud
in ontwerp
 

2
Geen afval naar de
stortplaats
 

3
Terugnemen en
hergebruiken
 

roadsign_SR21.png

Reference image

Onze circulaire doelstellingen voor 2030Our Circularity Goals 2030 graph.png

Reference image

In een notendop – ons afvalbeheer
cijfers in 2022

220.285
Totaal gewicht van het geproduceerde afval
in metrische ton
Waarvan
Totaal afvalsgewicht
gericht op verwijdering
in metrische ton (offsite):
71.057
Waarvan
Ongevaarlijk afval:
65.000
Waarvan
Gevaarlijk afval:
6.462
Waarvan 
verbranding met energieterugwinning:
3.268

Waarvan
naar de stortplaats:
61.732

Waarvan
verbranding met energieterugwinning:
4.129
Waarvan
naar de stortplaats:
2.333


Waarvan
Totaal gewicht van afval
hergebruikt
in metrische ton (offsite):
149.227
Waarvan
Ongevaarlijk afval:
139.143
Waarvan
Gevaarlijk afval:
10.084

Waarvan 
Voorbereid voor hergebruik:
11.241

Waarvan Gerecycleerd:
127.902


Waarvan 
Voorbereid voor hergebruik:
37

Waarvan
Gerecycleerd:
10.047


roadsign_SR21.png

 

Ons doel is om tegen 2030 geen afval meer naar de stortplaats te sturen

Een van onze prioriteiten op het gebied van circulariteit is het bereiken van 100% afleiding van afval dat op de stortplaats terechtkomt. In 2022 is de hoeveelheid afval dat naar de stortplaats verstuurd werd stabiel gebleven, met een lichte daling van ons ongevaarlijke afval van 63,473 ton in 2021 naar 61,732 ton.