Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Reference image

Etex' cultuur gaat over samenwerken, motiveren, inspireren en zorgen voor elkaar. We weten dat ons succes afhangt van ons getalenteerd en divers werknemersbestand. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit in het denken ons helpt om sterke en duurzame prestaties te leveren. Het is voor ons ook van essentieel belang dat iedereen zich deel van het team voelt. In deze geest zetten we ons sterk in voor gelijke kansen en nultolerantie voor discriminatie, zoals vastgelegd in onze gedragscode.

DIVERSITY_icon.png

Reference image

Onze doelen voor 2025

Onze doelstellingen zijn erop gericht om gelijke kansen te bieden aan alle Etex teammates en systematische barrières voor inclusie weg te werken. Tegelijkertijd zullen we onze prestaties op het gebied van gendergelijkheid blijven evalueren om vooruitgang te verzekeren richting een meer gelijke gendervertegenwoordiging op de verschillende niveaus in de organisatie en om potentiële barrières en kansen te identificeren en zo het tempo van de veranderingen te versnellen.

 

roadsign_SR21.png

1
Het bestuur en het raamwerk versterken
 

 
Beleidsmaatregelen, procedures en praktijken inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie toepassen op 100% van de teammates. Maak van diversiteit, gelijkheid en inclusie een intrinsiek onderdeel van alle stadia van de levenscyclus van een werknemer:
 
  • Systemische barrières voor inclusie aanpakken door middel van mondiale beleidsmaatregelen en procedures
  • Diversiteit vergroten, bijvoorbeeld door aanwervingsprocedures en talentmanagement
 
2
100% van de teammates opleiden op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie
 

 

Bouw een cultuur van inclusie op door onbewuste vooroordelen aan te pakken en het begrip van diversiteit, gelijkheid en inclusie te vergroten.

 

 

 

 
 
3
De loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten
 

  Hetzelfde loon voor hetzelfde werk bewerkstelligen:
 
  • Bestaande compensatiestructuren en pakketten analyseren
  • Het belonings- en uitkeringsbeleid door herbekijken

DE&I Manifesto_Website.png

Our commitment to diversity, equity & inclusion ​

Our commitment to diversity, equity & inclusion ​

At Etex, diversity, equity & inclusion (DE&I) is embedded in our culture and processes. We have created a guiding document to inform internal and external stakeholders about our goals and commitments related to DE&I. To ensure progress, we will monitor and track the evolution of defined indicators of our commitment to DE&I.

Discover how we are committed to DE&I in your preferred language.

Reference image

Teammate Stories

We verzamelden inspirerende verhalen van Etex-teammates wereldwijd en delen ze hier met iedereen. We helpen een gevoel van trots te creëren over team- en landsgrenzen heen, waardoor ons team elkaar en de wereld kan inspireren.

In ons nieuwste 'Employee Engagement Survey' waren 76% van de vrouwelijke en 77% van de mannelijke teammates het erover eens dat het management diversiteit, gelijkheid en inclusie ondersteunt bij Etex. Hoewel dit een goed resultaat is, is er nog steeds ruimte voor verbetering.

 

Daarom nodigden we enkele teammates uit om hun gedachten en persoonlijke ervaringen over diversiteit, gelijkheid en inclusie te delen. Met hun verhalen willen we het belang hiervan onder de aandacht brengen en van Etex de beste werkplek voor iedereen maken.

Theme #

Theme #

Our Building Performance division enforces its leading position in plasterboard and fibre cement boards. Etex is the global reference in fire protection solutions and dry construction systems for the residential and commercial markets.
Read more

Team Sigmat, United Kingdom

Team Sigmat, United Kingdom

Our Building Performance division enforces its leading position in plasterboard and fibre cement boards. Etex is the global reference in fire protection solutions and dry construction systems for the residential and commercial markets.
Read more

Cheong Mun Keat,
Malaysia

Cheong Mun Keat, <br> Malaysia

Cheong Mun Keat,
Malaysia

"I am very inspired by the way in which different functions and countries like Singapore, Indonesia, Hong Kong, Australia, LATAM, Europe etc., interact to develop lightweight solutions "
Reference image

Feiten & cijfers

Teammates.png

Teammates on 4 continents

(98 nationalities)

Employee turnover.png

Employee turnoverEmployees by gender.png

Etex employees
by gender


Employees by type.png

Etex employees
by type


Board members by age.png

Board members
by age


Board members by gender.png

Board members
by gender


Excomm age by group.png

Executive Committee
Age by group


Excomm by gender (1).png

Executive Committee
by gender