Ons duurzaamheidskader

We willen langetermijnwaarde creëren voor onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders door tdoor in te spelen op hun groeiende behoefte aan duurzame oplossingen. Dit kan alleen gebeuren door de manier aan te pakken waarop Etex op ecologisch, sociaal en economisch gebied opereert.

 

WELKE WEG HEBBEN WE AFGELEGD?

 

Nov 2019 Jan 2020 July 2020
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg
First ESG Rating

First Communication of Progress to the United Nations Global Compact

Internal selection of the most Relevant Sustainable Development Goals (SDGs)

Oct 2020 Nov 2020 Mar 2021
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg

Creation of the Etex Materiality Matrix

Second ESG Rating

Definition of the Etex CSR strategy

 

July 2021 Oct 2021 2022
arrow-white.svg arrow-white.svg arrow-white.svg

Definition of sustainability priority areas

Publication of our first Sustainability Report Publication of our second Sustainability Report

 

Een duidelijke weg naar een duurzame toekomst

Alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben een plan ingenomen om een betere toekomst voor iedereen te bereiken door een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden, en onze planeet te beschermen. Deze Sustainable Development Goals (SDGs) omvatten 17 doelstellingen voor het jaar 2030.

Door middel van een inclusieve oefening, waarbij onze Senior Leaders van alle divisies en regio's betrokken waren, hebben we 10 SDG's geselecteerd, in volgorde van belang, als de meest relevante SDG's voor Etex.

 

Goede gezondheid en welzijn Waardig werk en economische groei
Schoon water en sanitair Duurzame steden en gemeenschappen
Kwaliteitsonderwijs

Betaalbar en duurzame energie

Klimaatactie

Gendergelijkheid

Verantwoorde consumptie en productie

Industrie, innovatie en infrastructuur

 


Sustainable_goals.png

De materialiteitsmatrix van Etex

Bij het vertalen van onze ambitie in impactvolle initiatieven om de SDGs te behalen, heeft een samenwerking met een brede waaier aan stakeholders ons krachtige richtlijnen gegeven. Het doel van deze betrokkenheid was om de lijst van duurzaamheidsonderwerpen te identificeren waar Etex de meeste impact heeft.

Uit een lijst van 120 onderwerpen werden er uiteindelijk 20 geselecteerd. In een volgende stap beantwoordden 650 stakeholders een enquête over het belang van deze thema's. Tot slot werden de onderwerpen in vijf thema's ondergebracht. Om onze focus nog verder te verscherpen, brachten we deze in kaart op basis van het belang voor de stakeholders en de impact van Etex.

Grafiek materiality matrix.png

 

 

PEOPLE 01.png  Employee training and development
02.png  Employee engagement
03.png Inclusion and diversity (employees)
SAFETY &
WELL-BEING
04.png Employee work-life balance, health and well-being
05.png Safety management
COMMUNITY RELATIONS 06.png Community engagement
07.png Responsible economic growth
08.png Customer and stakeholder relations and satisfaction
ENVIRONMENT 09.png Energy and emission management
10.png Renewable energy sourcing
11.png Impact of transport and logistics
12.png Water management
13.png Biodiversity and ecosystem management
14.png Waste management
FUTURE-PROOF CONSTRUCTION 15.png Sustainable products, services and innovation
16.png Circular economy
17.png Responsible materials sourcing
18.png Business ethics
19.png Fair operating practices in the value chain
20.png Pricing integrity, transparency and anti-trust

 

Image- Our ESG risk exposure (Corporate ppt - slide 53).png

Onze blootstelling aan ESG-risico's

Etex volgt zijn blootstelling aan risico's op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur op de voet. In 2021 gaf onze score van 18.1 op 100 aan dat we weinig risico's liepen en een gunstige positie innamen ten opzichte van onze sectorgenoten.

Onze stakeholders appreciëren het duidelijk wanneer er diepere inzichten en meer transparantie wordt gegevenover onze score omtrent risico-blootstelling, die elk jaar wordt bepaald door het onafhankelijk agentschap Sustainalytics.

De duurzaamheidsactiviteiten die we in lijn met onze MVO-strategie hebben gelanceerd dragen direct bij aan ons duurzaamheidsrisicomanagement.