Gezondheid, veiligheid en welzijn

Reference image

Het garanderen van de veiligheid in ons dagelijks leven is een taak die nooit ophoudt. We willen dat onze collega's wereldwijd over de hulpmiddelen, training en ondersteuning beschikken om veilig en gezond te zijn, zowel op het werk als daarbuiten. Bovendien beseffen we dat het welzijn op het werk meer inhoudt dan fysieke veiligheid, waardoor we ons ook inzetten om onze aanpak te verbeteren omtrent de mentale gezondheid en het welzijn van al onze werknemers.

HSWB_icon.png

Veiligheid: Streven naar nul

Ieder jaar streven we naar een werkplek met nul ongevallen en nul beroepsziekten. Om dat te bereiken, hebben we een sterk gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem opgezet, inclusief een uitgebreide combinatie van beleidsmaatregelen, normen, verantwoordelijkheden, training, evaluatie, gerichte programma's en opvolging van onze doelstellingen. In 2021 hielden we het frequentiepercentage van ongevallen met tijdsverlies stabiel en zetten we onze grondige jaarlijkse evaluatie van onze gezondheids- en veiligheidsmaatregelen door.

Reference image
Frequency rate 2022.png


Frequentie van ongevallen met tijdsverlies

Aantal ongevallen met tijdsverlies
per één miljoen gewerkte uren

 

Gravity rate of accidents 2022.png


Ernst van ongevallen

Mate van afwezigheid na een ongeval
Hoe hoger het percentage, hoe ernstiger het ongeval.

 

Bordjes schaduw.png

Reference image

Herkennen van het gevaar, beoordelen van het risico en het voorkomen van een ongeval


Bij Etex hebben we verschillende manieren om risico's op te sporen en aan te pakken. Daarom hanteren we systematisch de Hazard Identification and Risk Assessment-principes voor alle routinetaken, en meten we resultaten via operationele, bedrijfs- en externe auditing- en rapportageprocessen. Gedurende het hele jaar moedigen we ook veiligheidsobservatie en -gesprekken aan, waardoor onze leiders gevaarlijke situaties kunnen identificeren, bespreken en inperken.

DE RISICO'S BEPERKEN

 

1.png


Identificeer beroepsmatige blootstelling


3.png


Beoordeel de veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek

2.png


Houd veiligheidsobservaties en -gesprekken

 

ONZE BELANGRIJKSTE WAARNEMINGEN IN 2021


51% van de geregistreerde verwondingen
onder 4 categorieën vallen:
pijn, breuken, diepere snijwonden; en kneuzingen

 


59% van de geregistreerde verwondingen
verwezen naar manuele verwerking, uitglijden en struikelen, energie-isolatie en werken op hoogte


In 2021 hebben onze fabrieken zich enorm ingespannen om de implementatie van de Hazard Identification and Risk Assessment-principes te evalueren, met een gemiddelde score van 90%.


 

Reference image

SafeStart

Bij Etex is het onze ambitie om ervoor te zorgen dat elke collega elke dag weer veilig en gezond thuiskomt. SafeStart is een programma dat ons helpt om het veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau te tillen. De SafeStart-aanpak versterkt de kennis met praktische technieken die teammates helpen om de hele dag alert te blijven voor risico's, niet alleen op het werk, maar ook thuis en onderweg.

 

Reference image

Gezondere en geïnspireerde teams voor een sterker Etex

De geestelijke gezondheid en het lichamelijk welzijn zijn cruciaal voor de gezondheid en veiligheid op het werk. In de geest van een gezonde geest in een gezond lichaam lanceerden we de "Etex Challenge" en zetten we een wereldwijd "Employee Assistance Program" op om het mentale welzijn van onze teammates te ondersteunen. Daarnaast zijn er nog veel andere lokale en mondiale initiatieven om een gezond personeelsbestand te stimuleren.

Etex Challenge

Etex Challenge

De “Etex Challenge” brengt teamgenoten over de hele wereld bij elkaar, motiveert hen om hun fysieke en mentale welzijn te verbeteren, en verbindt hen met de rest van de wereld door geld in te zamelen voor het goede doel.

Ondersteuningsprogramma voor werknemers

Ondersteuningsprogramma voor werknemers

Ondersteuningsprogramma voor werknemers

In 2021 lanceerden we een ander initiatief om het mentale welzijn van onze teammates te ondersteunen: een wereldwijd "Employee Assistance Program", 24/7 toegankelijk en beschikbaar in de lokale talen van onze teammates.

Omgaan met ons asbestverleden

Omgaan met ons asbestverleden

Omgaan met ons asbestverleden

Asbest maakt deel uit van ons verleden en we blijven onze geschiedenis met deze stof zorgvuldig beheren. We hebben een groepsbreed beleid geïmplementeerd om de volgende belofte af te dwingen:

  1. Schadeloosstelling van slachtoffers
    Bij Etex moeten we ervoor zorgen dat degenen die ernstig ziek worden door het gebruik van asbest in hun fabrieken een eerlijke financiële compensatie ontvangen.
  2. Voorkom blootstelling
    Tijdens het voltooien van site-upgrades controleren we voortdurend de aanwezigheid van in de lucht zwevende vezels en beheren we nauwgezet de veiligheid van alle gebouwen en stortplaatsen.
  3. Onderzoek ondersteunen
    We ondersteunen medisch en wetenschappelijk onderzoek naar asbestgerelateerde ziekten.