Het stellen van ambitieuze MVO-normen die onze volledige waardeketen inspireren

 
Als bedrijf met een wereldwijde rol en een langetermijnvisie zorgen wij voor onze teamgenoten, onze klanten en de planeet.
 

Nieuwe gedragscode

Nieuwe gedragscode

We hebben onze gedragscode vernieuwd om een sterke cultuur van gezondheid en veiligheid, ethiek en naleving te ontwikkelen en te behouden. De diversiteit van onze medewerkers is een van onze sterke punten. Etex streeft naar het behoud van een inclusieve cultuur die in overeenstemming is met onze toewijding om één Etex-team te vormen. We zorgen ervoor dat alle medewerkers eerlijk, waardig en met respect worden behandeld. We besteden bijzondere aandacht aan het opbouwen van een robuuste veiligheidscultuur en aan de ontwikkeling en opleiding van talent.

 

MVO-criteria

MVO-criteria

Om maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoog op de agenda te houden, is in de raad van bestuur van Etex een MVO-comité opgenomen. Dit comité zal voorstellen en aanbevelingen doen aan het directiecomité, waardoor Etex kan bijdragen aan een betere wereld door betaalbare en duurzame lichtgewicht oplossingen aan te bieden. Een van die initiatieven is het Green Team: 30 Etex-experts die rapporteren over belangrijke duurzaamheidskwesties, waaronder het optimaliseren van het gebruik van water, energie en materialen en het verminderen van onze uitstoot, afval en afvalwater.

ESG-risicobeoordeling

ESG-risicobeoordeling

De ESG-risicoclassificatie scoort bedrijven op milieu-, sociale en governance-parameters. Sustainalytics, een extern ratingbureau, heeft in 2019 de prestaties van Etex op het gebied van duurzaamheid beoordeeld en ons een lage risicoscore toegekend van 19,9 op een schaal van 1 (verwaarloosbaar risico) tot 100 (ernstig risico). Van de 118 bouwproductenbedrijven nam Etex wereldwijd de 9e plaats in.

Toetreding tot het UN Global Compact

Toetreding tot het UN Global Compact

We zijn in januari 2020 toegetreden tot het UN Global Compact. Dit is een gezamenlijk initiatief van bedrijven, VN-agentschappen en groepen die wereldwijd de arbeidsbelangen en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. Etex is een groep met rechtspersonen en productievestigingen over de hele wereld, die deel uitmaken van de lokale markten, met lokale werknemers. Wij onderschrijven de 10 principes van het UN Global Compact, die betrekking hebben op: mensenrechten, eerlijke arbeidspraktijken, milieubescherming en anticorruptie. Bij Etex zijn we van mening dat deze principes essentieel zijn voor een bedrijf dat wordt geleid met een langetermijnperspectief. Etex streeft naar een eerlijke betaling van belastingen in alle landen waar we actief zijn.
We ondernemen ook stappen om de 17 doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling voor 2030 te ondersteunen. We zijn het proces gestart om onze ambities te specificeren, onze verbintenissen aan te scherpen en specifieke doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen met acties.

Ontvang als eerste het nieuws