Zorgvuldig omgaan met ons asbestverleden

Asbest is een onderdeel van ons verleden en we blijven onze geschiedenis met het materiaal zorgvuldig beheren. We kunnen het verleden niet ongedaan maken en we betreuren het ten zeerste dat mensen ernstig ziek zijn geworden als gevolg van blootstelling aan asbest.

Eén beleid, drie principes

We hebben een verplicht beleid opgesteld voor alle bedrijven binnen onze groep om ervoor te zorgen dat er voldoende geschikte systemen bestaan om het verleden zorgvuldig te beheren. Het is onze oprechte hoop dat de behandeling van aan asbest gerelateerde ziekten zullen profiteren van medisch en wetenschappelijk onderzoek in de toekomst. Onze groepswijde aanpak is gebaseerd op drie principes.

Asbestos_hex_compensate.png

Compenseren van slachtoffers

Bij Etex moeten we ervoor zorgen dat degenen die ernstig ziek worden als gevolg van het gebruik van asbest in hun fabrieken een billijke financiële compensatie bekomen.

Asbestos_hex_prevent.png

Voorkomen van bloodstelling

Terwijl we onze sites vernieuwen, meten we voortdurend de aanwezigheid van vezels in de lucht en beheren we zorgvuldig de veiligheid van alle gebouwen en stortplaatsen.

Asbestos_hex_research.png

Onderzoek ondersteunen

Wij steunen en dragen bij tot medisch en wetenschappelijk onderzoek naar asbestgerelateerde ziekten, hun aanpak en de ontwikkeling van betere behandelingen.

 

Artboard 1 copy@2x.png

Asbest door de jaren heen

Sinds de ontdekking is dit van nature voorkomende, industrieel relevante mineraal over de hele wereld door verschillende sectoren gebruikt en wordt het nog steeds gebruikt. Alle gezondheidsimplicaties van het inademen van asbestvezels waren echter nog niet bekend. Helaas heeft het tientallen jaren geduurd voordat de risico's van blootstelling aan asbest volledig bekend waren.

In overeenstemming met de regelgeving heeft Etex in 2002 asbest verboden. In het verleden gebruikten sommige van onze bedrijven asbest als grondstof in productieprocessen. Vanaf de jaren zeventig hebben zij maatregelen genomen om de asbestconcentratie in de lucht van hun fabrieken te verminderen. Deze maatregelen zijn afgestemd op de wetgeving en gebaseerd op de toen beschikbare wetenschappelijke kennis. De wetenschappelijke en medische kennis evolueerde echter verder, wat er later op wijst dat deze maatregelen niet volstonden. De aanzienlijke gemiddelde latentietijd van met asbest verband houdende ziekten is van invloed geweest op de vooruitgang van het wetenschappelijk inzicht in deze ziekten.

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was het gebruik van asbest strenger gereguleerd en in 2005 heeft de Europese Unie het gebruik ervan volledig verboden. Etex heeft in 2002 het gebruik van asbest in de productieprocessen van al zijn bedrijven volledig verboden.

De naam Eternit werd gebruikt om de technologie te patenteren die wereldwijd werd verkocht aan meerdere bedrijven, waarvan er verschillende de naam voor hun bedrijf hebben overgenomen en behouden, evenals de naam van het product. Als gevolg daarvan produceren en/of verkopen sommige bedrijven die vandaag de dag niet verbonden zijn met Etex producten onder de naam Eternit. Ook moet worden opgemerkt dat, hoewel de EU het gebruik ervan verbiedt, asbest in veel landen ter wereld nog steeds legaal kan worden gebruikt en verkocht.

Artboard 1@2x.png

 

 

 

Asbestos_about.png

Over asbest

Asbest is een natuurlijk mineraal dat op veel plaatsen in de wereld voorkomt. In de 20e eeuw werd dit materiaal op grote schaal gebruikt in de industrie. Zijn inherente weerstand tegen vuur en mechanische en chemische agressie en zijn treksterkte, isolerende eigenschappen en betaalbaarheid maakten het tot een begeerd materiaal.

Dit verklaart waarom het werd gebruikt in tal van toepassingen in vele industrieën, van de bouw, de chemische industrie en huishoudelijke apparaten tot de scheepsbouw en de automobielindustrie. Toepassingen waren onder meer bouwisolatie, brandbescherming (treinen, bussen, gebouwen), warmtebescherming in industriële processen, huishoudelijke apparaten (bijv. haardrogers en broodroosters), de petrochemische industrie, de automobielindustrie (remmen, koppelingen), water- en wijnfilters en vuurbestendige kleding. Door de wijdverspreide aanwezigheid van asbest is het vandaag de dag nog steeds een maatschappelijk probleem.

 

 

Etex heeft zijn jaarlijkse bijdrage aan de Stichting tegen Kanker aanzienlijk verhoogd. Tussen 2012 en 2024 zullen de donaties 10 miljoen euro bedragen.

        Asbestos_FAC.png