Investeerdersrelaties

In ons jaarverslag informeren we onze stakeholders over onze prestaties op organisatorisch, sociaal, financieel en milieuvlak. We zetten er ook onze doelstellingen en strategie voor de toekomst uiteen.

 

Jaarresultaten 2020

Omzet


in miljoen EUR

Graphs_-01.png

Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA)

in miljoen EUR

Rebitda NL.png

Deze waarden zijn aangepast voor IFRS 16 (lease) en zijn consistent met 2019 met betrekking tot de leasingschuld, geleasede activa en de afschrijving van de geleasede activa.

Netto recurrent winst
(aandeel van de Groep)

in miljoen EUR

Graphs_-05.png

2020 revenue breakdown by division NL 600x600.png

*De omzet is exclusief de Residential Roofing-bedrijven die Etex in 2020 verkocht heeft.

 

About Etex_ grafiek 2020 Revenue 600x600 px NL.png

*De omzet is exclusief de Residential Roofing-bedrijven die Etex in 2020 verkocht heeft.

 

Ontdek onze staat van dienst. Bekijk onze halfjaarlijkse resultaten, jaarresultaten en jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar hier.

 

Financiële kalender

Bekijk onze kalender om te weten wanneer alle grote evenementen bij Etex, waarbij onze financiële stakeholders betrokken zijn, plaatsvinden.

 

 

Datum Event
  • 6 april 2021
Jaarresultaten 2020 en Jaarverslag 2020
  • 26 mei 2021
Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
  • 1 juli 2021
Uitkering van het dividend
  • 27 augustus 2021
Halfjaarresultaten 2021hq.jpg

JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG 2020

Hoe heeft Etex gepresteerd in 2020? Samen hebben we als één team de COVID-storm perfect doorstaan. Door goed voor elkaar te zorgen en onderling geconnecteerd te blijven, zijn we er goed uit gekomen en hebben we uitstekende resultaten behaald. Lees er alles over in ons JaarverslagBekijk de video's van Anna, Yves, Mel, Carl, Eduardo, Eva en Paul.

Ontdek ons ​​Jaarverslag 2020

Raad van bestuur

 
Onze raad van bestuur zet de koers van de onderneming uit, beslist over grote investeringen en monitort de algemene bedrijfsvoering. De raad van bestuur bestaat uit aandeelhouders, leden van het managementteam en onafhankelijke bestuurders. Vier comités adviseren de raad van bestuur en analyseren specifieke kwesties.
 

Van Biesbroeck.png

JOVB BV
vertegenwoordigd door
Johan Van Biesbroeck,

Voorzitter
Download CV

Van Oyen.png

Paul Van Oyen,
Algemeen directeur
Download CV 

De Lathouwer.png

MucH BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Muriel De Lathouwer

Oviedo.png

Gustavo Oviedo,
Bestuurder

Scalmani.png

Teodoro Scalmani,
Bestuurder

Simonard.png

Christian Simonard,
Bestuurder

Spinoi.png

Bernadette Spinoy,
Bestuurder

Thijssen.png

CT IMPACT BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Caroline Thijssen

Thierry_V.png

Thierry Vanlancker,
Bestuurder

Van byle.png

ViaBylity BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Hans Van Bylen

Voortman.png

GUVO BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Guillaume Voortman

Emsens.png

ARGALI CAPITAL BV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Pascal Emsens

 

Vier comités adviseren de raad van bestuur en analyseren specifieke kwesties:

• ViaBylity BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hans Van Bylen, Voorzitter

• ARGALI CAPITAL BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Pascal Emsens
• JOVB BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Van Biesbroeck
• MucH BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Muriel De Lathouwer
• Thierry Vanlancker
• Paul Van Oyen

• Teodoro Scalmani, Voorzitter• GUVO BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guillaume Voortman
• JOVB BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Van Biesbroeck

• Thierry Vanlancker, Voorzitter• MucH BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Muriel De Lathouwer
• CT IMPACT BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Caroline Thijssen
• JOVB BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Van Biesbroeck

• Bernadette Spinoy, Voorzitter• Christian Simonard
• CT IMPACT BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Caroline Thijssen
• JOVB BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Van Biesbroeck
• Paul Van Oyen

Uitvoerend Comité

Ons dagelijks bestuur is in handen van onze CEO Paul Van Oyen en het uitvoerend comité van Etex.

ONDERNEMINGSBESTUUR

Ontdek onze betrokkenheid bij de principes van corporate governance. Etex hanteert een degelijke aanpak van het beheer en de sturing in overeenstemming met de belangen van alle stakeholders, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd en de risico's worden beperkt.

 

De statuten van Etex leggen de juridische regels vast voor het beheer van onze wereldwijde onderneming, zoals overeengekomen door onze aandeelhouders, bestuurders en de vennootschapssecretaris. Ze zijn uitsluitend beschikbaar in het Nederlands.

Etex zet zich in voor de principes van corporate governance en hanteert een degelijke aanpak om ons bedrijf te beheren en te sturen in overeenstemming met de belangen van onze interne en externe stakeholders.


ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Jaar 

Type vergadering

Downloadable documenten
2021

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

2020

Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

 

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

2019

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

2018

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

2017

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

 

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

 

Ontvang als eerste het nieuws