Nieuwste publicaties

Er is geen betere manier om te ontdekken wat ons drijft bij Etex en hoe we presteren op basis van ons doel, Inspiring Ways of Living, dan door het lezen van onze publicaties. We stellen uw interesse in ons bedrijf ten zeerste op prijs.

Reference image

Jaarverslag 2022

mockup_AR_2022.png

download.svg   Download   

Vergaderdocumenten

Vergaderdocumenten

Year 

Type of meeting

Downloadable documents
2023

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

2022
 

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

2021

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

2020

Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

 

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

2019

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

2018

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

 

Ondernemingsbestuur

Ontdek ons engagement voor de principes van corporate governance. Etex hanteert een degelijke aanpak van het beheer en de sturing in overeenstemming met de belangen van alle stakeholders, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd en de risico's worden beperkt.
Download Het Bedrijfsbestuurcharter Download_icon_black.png

 

De statuten van Etex leggen de juridische regels vast voor het beheer van onze wereldwijde onderneming, zoals overeengekomen door onze aandeelhouders, bestuurders en de vennootschapssecretaris.


Download de statuten 
  Download_icon_black.png

 

Etex zet zich in voor de principes van corporate governance en hanteert een degelijke aanpak om ons bedrijf te beheren en te sturen in overeenstemming met de belangen van onze interne en externe stakeholders.


Governance hoofdstuk Jaarverslag 2021  Download_icon_black.png