Zrzeczenie się odpowiedzialności

Należy przeczytać poniższe zrzeczenie się odpowiedzialności przed wejściem na stronę. Korzystanie ze strony oznacza akceptację warunków zrzeczenia się odpowiedzialności. Poniżej wymieniono również autorów wszystkich zdjęć wykorzystanych na stronie. 

Zrzeczenie się odpowiedzialności


Celem tej strony jest przekazanie podstawowych informacji na temat spółki Etex SA/NV oraz spółek należących do grupy Etex.
Etex podejmuje uzasadnione starania mające na celu przedstawienie aktualnych i prawidłowych informacji, nie gwarantuje on jednak stosowności, dokładności, kompletności i prawidłowości takich informacji ani też nie gwarantuje kompletności strony internetowej.
Ani Etex, ani jakiekolwiek spółki należące do grupy Etex nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z korzystania z informacji zawartych na stronie, braku określonych informacji na stronie internetowej, możliwych zakłóceń lub błędów technicznych na stronie internetowej i/lub treści zewnętrznych stron internetowych, do których linki mogą się znajdować na tej stronie.
Nazwy i logo pojawiające się na tej stronie są chronione jako znaki towarowe, nazwy handlowe i/lub przez inne prawa własności intelektualnej. 

Informacje dotyczące prywatności

Wszelkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem tej strony będą wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych w grupie Etex. Te dane nie będą przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim w żadnych okolicznościach będących pod naszą kontrolą. Zgodnie z belgijskimi przepisami dotyczącymi prywatności użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy danych osobowych.

Pliki cookies

Strona internetowa firmy Etex korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki zapisywane na komputerze. Służą one do przechowywania często używanych danych, które następnie można automatycznie odzyskać podczas wyświetlania stron internetowych. Nasze pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla komputera: Etex stosuje je w celu ułatwienia nawigacji i przeglądania strony internetowej. Jeśli komputer jest ustawiony na automatyczne wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących plików cookies, opcję tę można wyłączyć lub dezaktywować w przeglądarce. Pliki „cookies” można usunąć z komputera ręcznie w dowolnym czasie. Są one na ogół przechowywane w folderze „Cookies”.

Etex SA/NV 
Avenue de Tervuren 361
1150 Brussels
Belgia

0400 454 404
RPM Brussels RPR