Etex Nordic

Etex Nordic är en del av Etex Group, en global familjeägd belgisk industriverksamhet som världen över sysselsätter mer än 13000 medarbetare. Etex group uppfann och utvecklade redan år 1905 de första fibercementlösningarna och har i mer än 100 år specialiserat sig i att vidareutveckla och producera designmässigt unika byggmaterial baserat på fibercement.

Etex Nordic er en del af Etex Group, en global familieejet belgisk industrivirksomhed som på verdensplan beskæftiger mere end 13.000 medarbejdere. Etex Group opfandt og udviklede tilbage i 1905 de første fibercementløsninger og har gennem mere end 100 år specialiseret sig i at videreudvikle og producere designmæssigt unikke byggematerialer baseret på fibercement.

Afdelinger i Norden – Avdelningar i Norden

Etex har varit representerat i Norden sedan 2005, idag är vi över 50 medarbetare fördelat över Danmark, Sverige och Norge.

Vårt Nordiska huvudkontor ligger i Fredericia och kompletteras av våra lokala säljkontor i Malmö och Oslo. Vi har lagerfaciliteter i Rödekro, vilket ger enkel och snabb tillgång till Norden.

Etex har været repræsenteret i Norden siden 2005, hvor vi i dag over 50 medarbejdere fordelt på vores forskellige nordiske lokationer i Danmark, Sverige og Norge.

Vores nordiske hovedkontor ligger i Fredericia suppleret af lokale salgskontorer i Malmø og Oslo. Vi har lagerfaciliteter i Rødekro, hvilket giver nem og hurtig adgang til Norden.

Cedral og EQUITONE – Cedral och EQUITONE

Etex producerar och säljer två kvalitetsvarumärken inom fasadbeklädning i fibercement. Cedral är fibercementplank, som används på samma sätt som träfasader och EQUITONE er våra fibercementskivor som primärt vänder sig till arkitekter och entreprenörer.

Etex producerer og forhandler to kvalitetsbrands indenfor facadebeklædning i fibercement. Cedral er fibercementplanker, der anvendes til samme formål som træfacader og EQUITONE er vores fibercementplader som primært henvender sig til arkitekter og entreprenører.

Vill du veta mera?

www.cedral.world.com

www.equitone.com